Ympäristökasvatus

Ilveskeskuksen tehtävä on lisätä ihmisen ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, ilveksestä (Lynx lynx), niiden käyttäytymisestä sekä elämästä. Vuodesta 1995 lähtien erilaisiin ilvesesityksiin on osallistunut jo noin 40 000 kuulijaa ja matka jatkuu…

Ilveskeskus toteuttaa ympäristökasvatusta useasta lähestymissuunnasta (etologia, biologia, ekologia, tarinankerronta, musiikki, kuvat, videot, runot, aforismit, työpajat) katsottuna. Usein ohjelmissa myös yhdistellään edellä mainittuja tapoja, kerrottaessa ilveksen elämästä Kaikkien ohjelmien perusta on ilveksen käyttäytymiseen liittyvä tutkimus ja sitä kautta laajentunut ymmärrys ilveksen elämästä.

Ilveksen jäljillä materiaali

”Ilveksen jäljillä” koulumateriaali sisältää seuraavat osiot: Erämaiden äänetön vaeltaja – DVD, OpenIlves, Ilvestehtävät, Orvon ilveksen tarina sekä Luontopolkutaulut. Materiaali on maksutonta ja se soveltuu 3-4 luokille, erilaisille kerholle ja ryhmille, joissa halutaan lisätietoa ilveksen elämästä. DVD sopii myös yläluokille sekä aikuisväestölle. Pyydä aineisto Ilveskeskukselta. Voit myös ladata maksuttoman aineiston mappa.fi sivuston kautta hakusanalla ”ilves” ja sieltä ”Ilveksen jäljillä” tai suoraan Ilveksen jäljillä.

”Ilveksen jäljillä” on mahdollisuus saada myös oppituntina kouluille. Mukana kuvia, videoita ja tutkimuksiin perustuvia havaintoja ilvesten käyttäytymisestä.