Ympäristökasvatus

Ilveskeskuksen tehtävä on lisätä ihmisen ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, ilveksestä (Lynx lynx), niiden käyttäytymisestä sekä elämästä. Vuodesta 1995 lähtien ilvesluentoja on ollut jo yli 400 kpl.

Ilveskeskus toteuttaa ympäristökasvatusta useasta lähestymissuunnasta (etologia, biologia, ekologia, tarinankerronta, musiikki, kuvat, videot, runot, aforismit, työpajat) katsottuna. Usein ohjelmissa myös yhdistellään edellä mainittuja tapoja, kerrottaessa ilveksen elämästä. Kaikkien ohjelmien perusta on ilveksen käyttäytymiseen liittyvä kokeellinen seuranta ja sitä kautta laajentunut ymmärrys ilveksen elämästä.

Ilveksen jäljillä materiaali

”Ilveksen jäljillä” koulumateriaali sisältää seuraavat osiot: Erämaiden äänetön vaeltaja – DVD, openIlves, ilvestehtävät, orvon ilveksen tarina sekä luontopolkutaulut. Materiaali on maksutonta ja se soveltuu 3-4 luokille, erilaisille kerholle ja ryhmille, joissa halutaan lisätietoa ilveksen elämästä. DVD sopii myös yläluokille sekä aikuisryhmille.

Pyydä aineisto Ilveskeskukselta 041 313 0525 tai ilveskeskus.fi(at)gmail.com

”Ilveksen jäljillä” on mahdollisuus saada myös oppituntina kouluille. Mukana kuvia, videoita ja kokeelliseen seurantaan perustuvia havaintoja ilvesten käyttäytymisestä.