Ilvestutkimus

Ilveskeskuksen toiminnan perusta on ilvekseen liittyvä etologinentutkimus (etologia=käyttäytyminen) ja sitä kautta laajeneva tieto ilveksestä lajina sekä yksilöinä. Tutkimuksien laajentaman tiedon kautta lisätään Ilveskeskuksen valmiutta jakaa tietoa ilveksen käyttäytymisestä, siitä kiinnostuneille. Jotta Ilveskeskuksen tekemä tutkimus olisi objektiivista, on se avointa – kriittistä – edistyvää – itsekorjaavaa sekä itsenäistä. Yhteinen symboosi ilvesten kanssa alkoi maastoseurannalla, jossa neljäntoista talven aikana pala palalta selvitettiin ilveksen elämässä ilmeneviä, lajin sisäisiä sekä ulkoisia muuttujia ja niiden vaikutuksia ilvesten käyttäytymiseen luonnollisessa elinympäristössä.

Ilveksen etologiaa -tutkimushankkeella on kerätty lisäaineistoa ilveksen käyttäytymisestä mm. väri-, ääni-, tuoksu, havainto-, reagonti- sekä peilikokeilla. Huomioitavia tekijöitä ovat lisäksi mm. vuoden- ja vuorokauden aikojen vaikutukset, ”arkitilanteet” sekä ilvesten käyttäytyminen suhteessa lajitovereihin ja ihmiseen. Ilveksen etologiaa tutkimuksella pyritään hahmottamaan myös sopeuman, oppimisen ja perimän erilaisia ilmenemiä ilveksen käyttäytymisessä. Oleellista ilveksen käyttäytymistutkimuksessa ei ole se, että tapahtuu, vaan se, miksi tapahtuu!

Seurantasegmentteissä kerätään myös tietoa mukana olevien ilvesten mielentilasta ja sen vaihtelusta. Yksilöiden mielentila muodostuu hännän, silmien, korvien liikkeiden/asentojen sekä äänteiden ja näihin vaikuttavien muuttujien kautta. Minäkuvaa kartoittavalla osiolla alkanut seuranta on ensimmäinen Euraasian ilvesten etologiaan syventyvä hanke Suomessa. Tutkimus toteutetaan tinkimättömästi ainoastaan ja vain ilvesyksilöiden ehdoilla, niiden hyvinvointi sekä mielentila täydellisesti huomioiden. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Ilveskeskus – Jussi Ristonmaa.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä”

Lisätiedot: Ilveskeskus – 0440 883 233, Jussi Ristonmaa

Kuvassa erityisavustaja tauolla