Ilvesten kotimetsä

”Ilvesten kotimetsä” on 5,56ha kokoinen, yksityinen metsäalue Keski-Suomessa. Metsä rauhoitettiin vuonna 2000, ilvesten kotimetsäksi. Alueen puusto on osin sekametsää ja koivikkoa, lopun ollessa kallioista männikköä. Metsän yhteen osaan, mahtuu myös pieni suoalue. Yksin, pienen metsänalueen merkitys ilveksen elämän kannalta on mitätön, mutta jokainen metsäalue, on luonnon monimuotoisuudelle tärkeä ja niiden lisääntymisen myötä positiiviset vaikutukset ulottuvat lopulta ilvekseen saakka, ihmisestä puhumattakaan. Ilvesten kotimetsän lähellä on useita suojelualueita ja se lisää jokaisen metsän arvoa. Valitettavasti metsien välistä yhtenäistä käytävää ei toistaiseksi vielä ole, mutta toivotaan, että joku päivä näin olisi. Ilvesten kotimetsästä on vuosien mittaan saatu lukuisia varmoja ilveshavaintoja, niin jälki-, kuin myös näköhavaintoja. Lisäksi lajistoon, jotka vierailevat satunnaisesti ilvesten kotimetsässä kuuluvat karhu (harvoin), hirvieläimet, kettu sekä kosteikkoalueella viihtyvä ja suojelustatukseltaan vaarantunut, hilleri. Linnuston suhteen metsä on tyypillisten lajien viihtymis- ja pesintäaluetta. Pysyvämpää elinaluetta, metsän kallioiset osat ovat, myös kyykäärmeelle. Luonnonsuojelulakia muutettaessa, kyykäärmeestä tuli rauhoitettu laji 1.6.2023. Tämä muutos oli hyvä uutinen myös ilvesten kotimetsässä viihtyvälle kyylle, jonka voi nähdä luikertelemassa metsän kivillä ja kallioilla. Samalla alueen merkitys vahvistui, ilveksen lisäksi, myös kyykäärmeen kotimetsäksi, kun täysin turhaan parjattu ja vihattu kyykäärme, sai myös pienen palan metsää, jossa elo voi jatkua rauhassa.