Ilvesten kotimetsä – suojelualue

”Ilvesten kotimetsä” on 5,56ha kokoinen, yksityisessä omistuksessa oleva metsäalue Keski-Suomessa, Äänekoskella. Metsä suojeltiin ja rauhoitettiin vuonna 2000, ilvesten kotimetsäksi. Alueen puusto on osin sekametsää ja koivikkoa, lopun ollessa kallioista männikköä. Metsän yhteen osaan, mahtuu myös pieni suoalue. Yksin, pienen metsänalueen merkitys ilveksen suojelussa on vähäinen, mutta jokainen rauhoitettu metsäalue, on luonnon monimuotoisuudelle tärkeä ja niiden lisääntymisen myötä positiiviset vaikutukset ulottuvat lopulta ilvekseen saakka, ihmisestä puhumattakaan. Ilvesten kotimetsän lähellä on myös useita muita suojelualueita ja se lisää jokaisen metsän suojeluarvoa. Valitettavasti metsien välistä yhtenäistä käytävää ei toistaiseksi vielä ole, mutta toivotaan, että joku päivä näin olisi. Ilvesten kotimetsästä on vuosien mittaan saatu lukuisia varmoja ilveshavaintoja, niin jälki-, kuin myös näköhavaintoja. Lisäksi lajistoon, jotka vierailevat satunnaisesti ilvesten kotimetsässä kuuluvat karhu, hirvieläimet sekä kettu. Linnuston suhteen metsä on tyypillisien lajien viihtymis- ja pesintäaluetta. Pysyvämpää elinaluetta, metsän kallioiset osat ovat, myös kyykäärmeelle. Luonnonsuojelulakia muutettaessa, kyykäärmeestä tuli rauhoitettu laji 1.6.2023. Tämä muutos oli hyvä uutinen myös ilvesten kotimetsässä viihtyvälle kyylle, jonka voi nähdä luikertelemassa metsän kivillä ja kallioilla. Samalla alueen suojelustatus vahvistui, ilveksen lisäksi, myös kyykäärmeen suojelumetsäksi. Mikä sen mukavampaa, kun täysin turhaan parjattu ja vihattu käärmeemme, sai ilveksen rinnalle oman suojelumetsän.