Vuosien varrelta

Alla llveskeskuksen toimintaa vuosien varrelta:

 • Etologinen käyttäytymisseuranta
 • Esitelmiä ilveksen käyttäytymisestä, ”Ilves muuttuneessa ympäristössä” yli 600 esitelmää
 • Ilveshavaintojen vastaanotto – Jälki, näkö ym. havainnot
 • Ympäristökasvatus ilvesteemalla kouluissa
 • Suurpetoyhdyshenkilön tehtävät
 • Osallistuminen K-S suurpetoneuvottelukuntaan
 • Viranomaisten ”avustajana” mm. karhun, suden, ahman ja ilveksen jälkien sekä muiden merkkien maastotarkastuksissa, eri tilanteissa
 • Ihmisen suhtautuminen suurpetoihin (ilvekseen) -tutkielma
 • Luonnonvaraisten ilvesten hoitolatoiminnan käynnistäminen
 • Erämaiden äänetön vaeltaja luontopolku ja ilvesteemaretkien pitäminen yrityksille ja yhteisöille
 • Laukaan luontokoulun toimija, ilveksen jäljillä -ohjelma
 • Suomen WWF:n suurpetoasiantuntijan vapaaehtoistehtävät
 • Lukuisia radio, tv sekä lehtijuttuja ja haastatteluja ilvekseen liittyen
 • Esityksiä ja lausuntoja ilvestä koskevaan lainsäädäntöön sekä päätöksentekoon
 • Useita tutkintapyyntöjä ilvesten salametsästykseen liittyen
 • ”Ilveksen jäljillä” metsäretket 80-90 retkeä
 • Ilveksen kannanhoitosuunnitelman asiantuntijahaastattelu
 • Luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta järjestettyjä tapahtumia
 • Maan Rytmit -musiikkiperformanssit luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta
 • Rauha ihmisen ja luonnon välille -performansseja eri puolilla Suomea, kaduilla sekä puistoissa.
 • Työpajoja ilvesseurannasta ja ympäristökasvatuksesta
 • Ilvekseen liittyvä neuvontapalvelu (pihailves, tms.)
 • Opettajien veso ja ympäristökoulutuspäivien ilvesohjelmia
 • Ympäristökasvatus, luennot, työpajat ja esitykset kouluissa, tilaisuuksissa sekä tapahtumissa
 • Ilveksen jäljillä -tapahtuma 2014 – 3 viikkoa tiedettä-taidetta-toimintaa
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton petoryhmän jäsen
 • Veljeni-Ilves – runoja ilvesten innoittamana
 • Tarina-Ilves -tarinankerronta, yli 1400 esitystä
 • Villin Luonnon Päivät, Jyväskylä, Tampere
 • Ilveksen Etologiaa -hanke
 • Ilveksen jäljillä opetusmateriaali ja DVD
 • Ilvesmetsän rytmit” -Äänimaisemat yli 1000 esitystä
 • Ilves muuttuneessa ympäristössä -tutkielma 2014-2023
 • Saaliseläinten reaktiot suhteessa ilvekseen, maastokoesarja 2020-
 • Ketjun alempien petoeläinten ja ilveksen välinen symbioosi (jatkoa edelliseen)
 • Ilves ja media -hanke 2022-2026, miten media kertoo ilveksestä?
 • Ilves ja kotieläimet seurantatutkielma 2022-
 • ”Ilves urbaanissa ympäristössä” -valokuvanäyttely, kiertää kesäisin puistoissa

Ja matka jatkuu…