Vuosien varrelta

Alla joitakin yhteisiä kokemuksia ilvesten kanssa, vuosien varrelta.

 • Etologinen käyttäytymisseuranta
 • Luentoja ilveksen käyttäytymisestä
 • Ilveshavaintojen vastaanotto – Jälki, näkö ym. havainnot
 • Ympäristökasvatus ilvesteemalla kouluissa
 • Suurpetoyhdyshenkilön tehtävät
 • Osallistuminen K-S suurpetoneuvottelukuntaan
 • Viranomaisten ”avustajana” mm. karhun, suden, ahman ja ilveksen jälkien sekä muiden merkkien maastotarkastuksissa, eri tilanteissa
 • Ihmisen suhtautuminen suurpetoihin -kyselykartoitus. Hanke piti sisällään 12 yleisötilaisuutta eri puolilla Keski-Suomea ja tilaisuuksissa oli yleisöä 1100 hlöä. Kyselyyn vastasi suoraan yli 500 ihmistä. Lisäksi lukuisat järjestöt ja yhteisöt esittivät omat mielipiteet kyselyyn
 • Luonnonvaraisten ilvesten hoitolatoiminnan käynnistäminen
 • Erämaiden äänetön vaeltaja luontopolku ja ilvesteemaretkien pitäminen yrityksille ja yhteisöille
 • Laukaan luontokoulun toimija, ilveksen jäljillä -ohjelma
 • Suomen WWF:n suurpetoasiantuntijan vapaaehtoistehtävät
 • Lukuisia radio, tv sekä lehtijuttuja ja haastatteluja ilvekseen liittyen
 • Esityksiä ja lausuntoja ilvestä koskevaan lainsäädäntöön sekä päätöksentekoon
 • Useita tutkintapyyntöjä ilvesten salametsästykseen liittyen
 • ”Ilveksen jäljillä” metsäretket
 • Ilveksen kannanhoitosuunnitelman asiantuntijahaastattelu
 • Luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta järjestettyjä tapahtumia 14 kpl
 • Maan Rytmit -musiikkiperformanssit luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta
 • Rauha ihmisen ja luonnon välille -performansseja eri puolilla Suomea, kaduilla sekä puistoissa, n. 80 kpl.
 • Työpajoja ilvesseurannasta ja ympäristökasvatuksesta
 • Ilvekseen liittyvä neuvontapalvelu (pihailves, tms.)
 • Opettajien veso ja ympäristökoulutuspäivien ilvesohjelmia
 • Ympäristökasvatus, luennot, työpajat ja esitykset kouluissa, tilaisuuksissa sekä tapahtumissa
 • Ilveksen jäljillä -tapahtuma, tiedettä-taidetta-toimintaa
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton petoryhmän jäsen
 • Veljeni-Ilves – runoja ilvesten innoittamana
 • Kaikuja ilvesten metsästä -tarinankerronta
 • Didge-Ilves -performanssit
 • Villin Luonnon Päivät
 • Ilveksen Etologiaa -hanke
 • Ilveksen jäljillä opetusmateriaali ja DVD
 • Tribe of the Lynx Gongs -Äänimaisemat
 • Villin luonnon rytmit -performanssit
 • Ilveksen saaliseläinten reaktiot
 • Ketjun alempien petoeläinten ja ilveksen välinen symbioosi

Ja matka jatkuu…