Ilves – Lynx lynx


Ilves kuuluu taksonomian pääjaksossa selkärankaisiin, luokassa nisäkkäisiin, lahkossa petoeläimiin ja heimossa kissaeläimiin (felidae), sekä pieniin kissapetoihin (felinae). Ilveksen sukuun kuuluu maailmassa tällä hetkellä neljä eri ilveslajia. Meillä Suomessa esiintyvä Euraasian ilves (Lynx lynx), Pyreneitten niemimaalla asusteleva Espanjan ilves (Lynx pardinus) sekä kaksi Amerikan mantereen ilvestä, Punailves / Bobcat (Lynx rufus) ja Kanadan ilves (Lynx canadensis). Usein näytetään ilveksiin liitettävän myös Caracal (Caracal caracal) josta käytetään myös nimeä Aavikkoilves. Lajina tämä ilvestä hieman ulkomuodoltaan muistuttava Caracal on kuitenkin oma ja kuuluu Caracal sukuun sekä omaan kehityslinjaansa. Caracal onkin läheisempää sukua Afrikan pikkukissa Servaalille, kun ilvekselle. Alalajit, joita ilveksellä on useita (6) voivat olla hyvin lähellä ”kantalajia”, mutta poikkeavat siitä esim. reisiluun- tai kallonmittojen vuoksi sen verran, että eivät ole yhdistettävissä kantalajiin kuuluvaksi.

Euraasian ilveksellä on melko laaja esiintymisalue ja levinneisyys. Elinalue kattaa suurenosan pohjoisesta pallonpuoliskosta ja pohjoinen havumetsä (taiga) on tyypillistä ilveksen elinaluetta. Ilveksiä esiintyi aikoinaan hyvinkin runsaana koko Manner-Euroopassa, mutta 1800-luvulla alkanut lajiin kohdistunut viha hävitti suuria ilvesesiintymiä ja keskitti esiintymät Euroopan pohjois- ja itäosiin. Viimevuosina ilvestä on palautettu takaisin luontoon mm. Juran vuoristoon, Sveitsin ja Ranskan alueelle, Puolaan sekä Saksaan. Osa näistä uudelleen palauttamisista on onnistunut kehnosti, sillä lisääntyvä ilveskanta aktivoi myös niitä ihmisiä tarttumaan aseisiin, jotka jostain syystä eivät suvaitse ilvestä.

Syrjäiset metsäalueet ovat ilvekselle mieluisinta asuinaluetta. Vaihteleva maasto jossa korkealla paikalla päivämakuulla ollessa on hyvä tarkkailla ympäristöä, on paikka jossa ilves viihtyy. Muuttuvasta ympäristöstä johtuen ilveksen on kuitenkin täytynyt sopeutua asustelemaan ja liikkumaan hyvinkin lähellä ihmisasumuksia. Erilaisilla metsätyypeillä ei näytä olevan vaikutusta ilveksen sijaintiin.

Korkeuseroiltaan vaihteleva maasto on ilvekselle mieluisa

Elinpiiri

Yön aikana kuljettu matka vaihtelee saaliseläintiheyden, ilvestiheyden sekä lisääntymistarpeen mukaan. Lyhyimmillään yö-matka voi olla alle 1 km ja pisimmillään jopa yli 20 km. Laajimmillaan esim. lisääntymisaikana, uros ilveksen elinpiiri Suomessa voi hyvin olla yli 1000 km2, naaraan tyytyessä varsinkin pentujen kanssa huomattavasti pienempään alueeseen. Mutta ilveksen elinpiirin koko voi joissain tapauksissa olla jopa yli 3000km2, kun taas Sveitsin alpeilla se voi jäädä alle 100km2. Elinpiirin koossa on siis huomattavia vaihteluita, koska siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Ilveksellä esiintyy aikuisena myös jonkin verran elinpiirinsä fyysistä puolustamista. Jos kaksi samaa sukupuolta olevaa ilvestä kohtaa toisensa, saattaa kynsien kalistelua esiintyä esim. saaliista tai lisääntymiseen liittyvistä taisteluista johtuen. Kyse on kuitenkin varsin poikkeuksellisesta tapahtumasta jota ilvekset karttavat viimeiseen asti. Usein haju, ym. merkit riittävät kertomaan toiselle ilvekselle alueella jo oleskelevasta yksilöstä ja näin yhteenottoihin ei ole tarvetta.

Tuntomerkit ja jäljet

Ilveksen tunnistaa luonnossa sulavalinjaisesta liikkeestä, poskiparrasta, korvissa olevista tummista tupsuista ja töpöhännästä jonka viimeinen kolmannes on Euraasian ilveksellä musta. Turkin täplityksessä saattaa olla eroja samassa pentueessakin. Joukossa voi olla hyvinkin täplikkäitä kissa-ilveksiä, täysin täplättömiä susi-ilveksiä (mustat juovat selässä) tai sellaisia kettu-ilveksiä joilla täplät ovat vain alaraajoissa. Nimet ovat vuosikymmenten saatossa kansan suussa muotoutuneita, eikä kyseessä ole eri laji, vaan ainoastaan ulkoisten ornamenttien (merkkien) eroavaisuus.

Ilveksen jälki erottuu koiraeläimen jäljestä keskimmäisten varpaiden epäsymmetrisyydellä (koiraeläimellä keskimmäiset varpaat ovat symmetrisesti toisiinsa nähden). Ilveksen jäljessä ihmisen keskisormea vastaava varvasantura on edempänä kuin viereinen nimetöntä vastaava antura, kämmenselän puolelta katsottuna. Lisäksi ilveksen jälki on muodoltaan pyöreämpi kuin koiraeläimen jälki joka levenee taaksepäin, muistuttaen hieman päärynää. Jäljen jättäviä varvasanturoita ilveksellä on neljä sekä lisäksi yksi suurempi keskiantura. Ilves käyttää liikkumiseen askellajeista mieluiten, -käyntiä, jolloin takatassu usein astuu etutassun jättämään jälkeen. Tämä puolestaan voi suurentaa ja muuttaa jäljen kokoa sekä muotoa. Myös tassunpohjan vahva karvoitus, lumen kosteus, sekä ilmanlämpötila voivat vaikuttaa lumijäljen selkeyteen tai kokoon vaikeuttaen sen tunnistamista. Aikuisen ilveksen jälki (kuva alla) on varpaat supussa noin 8×8 – 9x9cm. Yhden jälkipainalluksen perusteella ei usein kannata tehdä syvällisiä päätelmiä jäljen jättäjästä vaan etsiä kärsivällisesti lisää jälkiä puiden juurilta, tms. suojaisasta paikasta, jossa jälki olisi pysynyt mahdollisimman muuttumattomana.

Ilveksen äänet ja ääntely

Luonnossa ilvekset eivät ole niitä kaikkein äänekkäimpiä eläimiä. Kevättalvi lisääntymisaikaan on arvatenkin puheliainta vuodenaikaa. Keväiset kutsuhuudot voivat kiiriä tyynessä yönpimeydessä pitkän matkaa ilmojen halki. Nuo kevätyöt saavat myös naaraiden rinnassa sykintää ja ääntelyä aikaiseksi. Ilveskeskuksen tekemän seurantatutkimuksen kautta on huomattu, että naaraat ääntelevät ahkerammin lajin läheisissä vuorovaikutustilanteissa (emo-pennut), mutta voivat ääntellä myös kaukaisille lajikumppaneille jonkin verran ympäri vuoden. Ilvesyhteisössä äänimaailma on hyvin rikasta ja erilaisilla äänteillä sekä äänenpainotuksilla, joita tehostetaan kehonkielellä (hännän asento/liike, korvat, silmät, suun pielet, jne.) viestitään lajitovereille monia asioita. Erilaisia lyhytääniä (äänteitä), joita ilves käyttää eri tilanteiden viestinnässä, on yli 30 kpl, eikä tässä varmasti ole kaikki. Äänillä ja ääntelyllä onkin iso merkitys yhteisön sisäisen tasapainon ja muun vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Koska luonnossa elävät yhteisöt ovat ilveksen elintavoista johtuen emo-pentu painotteisia, on siinä ääniviestinnälle enemmän tarvetta, kuin ”poikamies” uroksen arkielämässä. Luonnonvaraiset urokset ovat tämän hetkisen tiedon mukaan kevättä lukuunottamatta, hiljaisempia kun naaraat. Metsässä kuuluu myös lukuisia muita ääniä ja ääntelyä, kuin ilvesten. Erilaisten äänien lähettäjää ja alkuperää on usein vaikea kohdistaa tiettyyn lajiin. Ketun naukaisut, jänön ”karjahdukset” ja ilveksen haukunta sekoittuvat helposti ja lajimääritelmä muutaman äänen perusteella voi mennä ojasta allikkoon. Summasummaarum, kaikki parkaisut, haukahdukset ja karjaisut metsässä eivät ole ilveksen ääntelyä.

Saalistus

Ilveksen ollessa petoeläin ja erikoistuessaan vain liharavintoon ovat jänis ja muut pikkunisäkkäät sen pääravintoa. Valkohäntäkauriin, poron ja metsäkauriin esiintymisalueilla ilves saattaa saalistaa myös näitä pienikokoisia sorkkaeläimiä ruoakseen. Valkohäntäkauriin kohdalla saaliiksi näyttää usein joutuvan nuori yksilö, lisäksi syvä lumi helpottaa ilvestä sorkkaeläinten pyynnissä. Joskus ilveksen evääksi saattaa joutua ovelana pidetty kettu, jonka ilves on makuilta päässyt yllättämään. Jäljelle jääneet saaliseläimen tähteet ilves peittää joskus paremmin, joskus huolimattomasti lumella, sammalilla tai lehdillä. Saalistus tapahtuu usein yöllä jossa selvästi ilta- ja aamuyöstä on aktiivisempi aika, keski-yön kuluessa välimakuilla lepäämiseen.

Tärkein saalistuksessa käytetty aisti on kuulo mutta lähietäisyydelle päästyään on hyvä hämäränäkö arvokas apu saalistuksessa. Ilveksen silmät ovat yöaktiiviselle kissaeläimelle tyypilliset. Silmien pupillit ovat kirkkaassa valossa pystysuorat soikiot ja hämärässä ne laajenevat pyöreäksi, mahdollistaen näin kaiken valon kulkeutumisen verkkokalvolla olevaan taapetumkalvoon. Hämärässä ilveksen silmään osuva valo heijastuu kyseisen taapetumkalvon vaikutuksesta takaisin, jolloin silmät kiiluvat voimakkaasti (kuva alla). Tätä silmistä valoa heijastavaa ominaisuutta esiintyy myös muilla yöaktiivisilla lajeilla, joten pimeässä kiiluvat silmät eivät automaattisesti ole ilvekselle kuuluvat.

Ilveksen silmät kiiluvat pimeässä taapetumkalvon heijastaman valon vuoksi

Saalistaessaan ilves hiipii kissaeläimen tavoin kohteen lähettyville, odottaa sopivaa hetkeä kärsivällisesti ja lopulta jopa viiden metrin mittaisilla loikilla nappaa saaliin. Mikäli kuitenkin takaa-ajoon joudutaan on ilveksen saatava saalis pian kiinni, sillä sprintterinä ilves ei pitkää takaa-ajoon lähde, vaan etsii helpomman saaliin. Usein käykin niin, että saaliseläin on ovelampi ja pääsee pakenemaan, ilveksen jäädessä ilman ravintoa. Yrityksiä yhtä ruoka-annosta kohden saattaa ilves joutua joskus tekemään useita.

Naaras ilveksen yö, silloin kun sillä on hoidettavana myös jälkikasvun ateriahankinta, on hyvin kiireinen, sillä kasvavat pennut lisäävät ilvesperheen ravinnonkulutusta hyvinkin puolella. Joskus nuoria yksilöitä ja pieniä pentuja myös nälkiintyy sekä kuolee, kun ruokaa ei ole saatu riittävästi hankittua perheelle. Näin tapahtuu mm. sen jälkeen, kun emo on talven pakkasissa jostain syystä itse menehtynyt tai vierottanut jälkikasvunsa pois, uuden kiiman maaliskuussa alkaessa. Ilves pentujen selviytymistä ensimmäisestä talvesta vaikeuttavat lisäksi metsästys, pakkaset, loukkaantumiset, liikenne ja sairaudet

Vaikka alueella liikkuva ilvesperhe tarvitsee ruokaa enemmän, eivät ne saalista koskaan kaikkia saaliseläimiä elinpiiriltään pois, eivätkä näin ollen aiheuta saaliseläinlajin sukupuuttoa. Täydellisen ruokatyhjiön tekeminen on jopa teoreettisesti lähes mahdoton yhtälö ja olisi samalla itsemurha ilvekselle. Poikkeuksena edelliseen voi olla ns. saaripopulaatio jossa maantieteellisesti eristäytyneeseen saaliseläinkantaan, ilves voi saalistuksella voimakkaasti vaikuttaa. Tällainen täysin eristäytynyt saaripopulaatio on kuitenkin hyvin harvinainen, mutta mahdollinen. Mikäli mantereella olevan maantieteellisen alueen jänis- tai kauriskannat ovat pienentyneet useiden eri tekijöiden vaikutuksesta, saattaa ilves saalistuksellaan hidastaa saalispopulaation kasvun uudelleen alkua. Ilves toimii elinpiirillään ennemminkin monimuotoisuuden tasapainottajana, verottamalla alueen kettu ja supikoira populaatioita. Tästä hyötyvät mm. kanalintukannat ja niiden pesintä selkeästi.

Ruoan hankinta metsästä, vahinkokäytöstä?

Ilveksen itselleen ja/tai jälkikasvulleen elämän varmistava ruoanhankinta metsän marikoista ei tee ilveksestä häirikkö- tai vahinkoeläintä. Sillä ilveksen kuuluukin syödä kauriita, jäniksiä ja metsäkanalintuja. Metsäkauriin ja ilveksen vuorovaikutuksen ympärille on ihminen kuitenkin rakentanut erikoisen epäloogisuuden ilmentymän ja politiikan vyyhdin. Tämä metsiemme pieni sorkkaeläin käy joskus ruokailemassa nuorissa taimikoissa sekä astelee mm. mansikan juurilla olevien suojamuovien päällä. Näiden ruoanetsintämatkojen vuoksi tätä pikkukaurista myös metsästetään. Mutta samalla metsäkauriita myös ruokitaan, jotta sen populaatiot vahvistuisivat. Kun ilves jolle metsäkauris on optimikokoinen saalis, ottaa metsäkauriin tai kaksi evääkseen tulee ilveksestä joissain tilanteissa häirikkö- ja vahinkoeläin. Vahinkoeläin, vaikka se saalistuksellaan pienentää taimia syövää ja mansikkamaita polkevaa metsäkauriskantaa. Ajatus siitä, että ilves aiheuttaa metsäkauriin sukupuuton maassamme on vailla perustetta, vaikka nouseekin aitovierien argumenteissa usein esiin. Tämä metsäkauriin sukupuuttouhka argumentti pohjautuu tavoitteeseen, jossa ilveksestä tehdään häirikkö tai vahinkoeläin, sen nauttiessa elämänsä turvaamiseksi osan metsäkauriskannasta.

Mediassa ja jopa viralllisissa lausunnoissa sekä aitovierien argumenteissa ponnahtaa aika ajoin esiin väite, -ilves kilpailee ihmisen kanssa. Ilves kilpailee? Kilpailu syntyy kuitenkin vasta silloin, kun kaikki osapuolet ja yksilöt tiedostavat kilpailun olemassaolon sekä osallistuvansa siihen. Näinhän ei arvatenkaan ole ilveksen kohdalla. Ilves ei ole koskaan kilpaillut eikä tule kilpailemaan ihmisen kanssa. Sillä ilveksen ainoa tavoite on elämän jatkuminen ja sen mahdollistavan perustarpeen, eli nälän poistaminen. Tämän ilves toteuttaa hankkimalla ruokaa sieltä mistä sitä energiaa mahdollisimman vähän kuluttamalla saa ja löytää. Mutta esittämällä asia eri yhteydessä kilpailuasetelmana jossa ilves vie vielä voiton (saalistaa metsäkauriin, jäniksen tms.), saadaan perusteetonta ja aiheetonta dramatisointia otsikoihin sekä puheisiin. Samalla käännetään myös huomio pois asian todellisesta tavoitteesta ja hengestä. Eli siitä, että ilveksen ei sallita saalistaa ja turvata elämäänsä metsän marikoista vapaasti.

Entä valkohäntä?

Eri valtiot pyrkivät pitämään maansa puhtaana ns. vieraslajeista. Suomessa hyvänä esimerkkinä tästä ovat mm. supikoira ja minkki joita ponnekkaasti yritetään hävittää metsistämme, niiden tulokaslaji statuksen varjolla. Mutta miten on valkohäntäkauriin (valkohäntäpeura) kohdalla tilanne? Jostain kumman syystä johtuen valkohäntäkauris, tämä Amerikan tuonti- ja vieraslaji nauttiikin suomessa erikoiskohtelua ja suojelua, kotoperäisen ilveksen kustannuksella. Vieraslaji vh-kauris ei yht’äkkiä olekaan hävittämisen kiinnostuksen kohteena, kuten edellä mainitut supikoira ja minkki? Arvatenkin jos ilves ansaitusti nauttii evääkseen tätä vieraslaji vh-kaurista, saa se kokea tutaa turkissaan koska erehtyi syömään kauriin. Politiikkaa niin vaikea selkoista on politiikka ja varsinkin silloin, kun ilveksestä tehdään politiikan pelinappula. Kumpikaan, siis kilpailu tai politiikka eivät kuulu toimintana eivätkä edes termeinä tilanteisiin jossa toinen osapuoli on villieläin, kuten tässä tapauksessa ilves. Luontoa ja sen vuorovaikutuksia sekä villieläimiä koskettava toiminta ja päätökset on pohjattava tutkimukseen sekä biologiaan, ekologiaan ja/tai etologian. Nämä edellämainitut tieteen osa-alueet päätöksenteon keulana eivät sulje pois myöskään sosiaalisesta suunnasta lähestymistä, yksittäisissä ilvekseen liittyvissä kysymyksissä ja tapauksissa. Nämä edellä mainitut tapaukset eivät ole yleistystä, mutta ne ovat esimerkkejä tilanteista joita tapahtuu Suomessa aika ajoin.

Spesialistin hampaat

Ilveksen kallon muoto ja hammaskalusto ovat pitkäaikaista spesialistin sopeutumaa ja erikoistuneet lihan paloitteluun sekä hyödyntämiseen ravinnoksi. Vahvojen poskilihasten ja kallon muodon kautta saavutettu suuri puruvoima, mahdollistavatkin hyvin ravinnon tehokkaan hyödyntämisen. Joskus talvisesta metsästä kuitenkin löytyy vain osin kaluttu jäätynyt kaurishaaska ja ilves on jatkanut matkaansa. Haaskan hylkäämisen perusteet ilveksellä eivät kuitenkaan liity sen hammaskaluston heikkouteen tai kyvyttömyyteen jäisen evään paloittelussa. Kun tarkastellaan ilveksen kehittynyttä sopeutumaa saalistajaksi hieman tarkemmin, avautuvat monet perusteet, -miksi ilves ei hyödynnä mielellään jäistä haaskaa. Tämän kautta väite, ettei ilveksen purukalusto pysty jäätyneeseen lihaan, osoittautuu myytiksi. Ilves myös saalistaa kaiken ruokansa maassa ja maan pinnalta, eikä se kyttää puunoksalla odottamassa ohikulkevaa jänistä tai kaurista hypätäkseen sen niskaan. Ilves ei myöskään kiipeä puuhun lintujen, oravien tai näädän perässä saalistusmielessä. Joissakin tilanteissa ilves kuitenkin turvautuu hyppyyn saadakseen siivilleen nousseen linnun kiinni. Hypyssä ilveksen etutassut voivat yltää hyvinkin yli kolmen metrin korkeudelle.

Hampaita ilveksellä on yleensä 26+2=28

Ilves ja kotieläimet

Joka vuosi ilveksen niskaan laitetaan myös vailla perustetta joitakin kotieläimiin kohtistuvia vahinkoja. Näin näyttää käyvän vaikka ilvestä ei ole mailla halmeilla näkynyt. Ilves tekee muutamia ihmisen määrittelemiä ns. vahinkoja vuosittain, sitä ei käy kieltäminen. Mutta tapausten määrä on huomattavasti pienempi, kun mistä ilvestä vuosittain syytetään. Onko valtion korvausjärjestelmä yksi perusta, jonka seurauksena ilveksestä tehdään syyllinen. Syyllinen esim. tapauksissa, jossa hevonen on telonut itseään naulan kantaa tai toinen hevonen on antanut sille laitumella kaviota. Jos vammojen aiheutta olisi ilves, toisen hevosen tai naulan sijaan, maksaa valtio vammasta korvauksen ja vieläpä eläinlääkärikulut. Usein tapausten selvittäminen näyttää lisäksi olevan hyvinkin pintapuolista, aivan kuin mitään muuta mahdollisuutta pollen loukkaantumiseen ei olisi, kun se ilves. Esimerkki ei ota kantaa siihen, onko kyseessä ihmisen tietoinen vai tiedostamaton toimintatapa ilveksen syylliseksi julistamisessa. Ilveksen kannalta liian useat tapaukset jäävät kuitenkin täysin selvittämättä ja ilves on tuomionsa saanut, eikä siihen ole muutosoikeutta, vaikka faktat toista näyttäisivät. Ihmisellä on tapumus uskoa totuudeksi se, mikä parhaiten tukee hänen omaa käsitystään asian tilasta. Kun sitten tapahtumasta ei viitsitä ottaa selvää, rakentaa aivot uskomuksen johon itsepintaisesti nojataan hamaan tappiin saakka, vaikka faktat näyttäisivä mitä. Kyllä näin se etenee – faktat eivät paina mitään, jos uskomus ohjaa ihmistä.

Mikä sitten on kesykissan ja ilveksen välinen vuorovaikutus? Kyseessä on kaksi eri lajia, vaikka kissoja yhtä kaikki molemmat. Kesykissa liikkuessaan pihassa ja lähimetsissä (ydinalueensa reunoilla) on se ilvekselle kilpailija samoilla ruokamarikoilla. Merkkaamalla hajumerkein puiden kylkiä sekä pensaita, kesykissa vielä vahvistaa viestiä omasta olevaisuudestaan, kutsuen ilveksen pihaan ja kohtaamaan itsensä. Näin sitten joskus käy, että ilves nappaa kesykissan pois elinpiiriltään ja siitäkös syntyy some- ja mediamyllytys. Syntyy, vaikka kesykissa on omilla toimillaan kohtaloaan edistänyt. Mutta ilveksen syytä! Sillä ulkoistamalla syyn, vältymme rehellisesti pohtimasta, mikä tai mitkä tekijä/t tapahtumaan todellisuudessa johtivat. On myös hyvä tiedostaa luonnossa olevat vuorovaikutukset ja se, että ulkona kesykissa voi joutua lukuisiin vaaratilanteisiin ilman ilvestäkin.

Ihminen – Ilves

Harvinaista ei ole sekään, että ilves kokee tutaa turkissaan peloittelun välikappaleena 2010 -luvun Suomessa. On hyvä huomata, että monet erikoiset ja perättömät väitteet ilveksen käyttäytymisestä sekä mielikuvitukselliset tapaukset, voivat lisätä pelkoa ilvestä kohtaan aiheettomasti. Jostain syystä viimeisten vuosien aikana puheet ilveksen vaarallisuudesta ihmiselle ovat hieman lisääntyneet, vaikka ilves ei ole näihin puheisiin pienintäkään aihetta antanut. Aitovierillä liikkuu paljon ennakkoluulojen, mielipiteiden ja huhujen aikaansaamaa aiheetonta, mutta myös tavoitteellista pelottelua. Erikoisempia myyttitarinoita (myytti=uskomus ilman faktaa) on se, että ilveksen sanotaan kyttäävän ateriakseen lastenrattaissa terasilla nukkuvia tai koulutiellä astelevia lapsia. Nämä erikoiset väitteet kiirivät aitovierillä ensimmäisen kerran jo monta vuosikymmentä sitten ja jostain syystä ne elävät edelleen? Kenellä voi olla tarve puhua perättömyyksiä ja miksi? Usein luotettava pidetty mediakin (ei some) on ponnekkaasti uutisoinut ja uutisoi ilveksen liikkeitä ja tekosia, vaikka kyseessä on ollut omistajaltaan irtipäässyt koira. Nyt jos koskaan on myös tutkivan journalismin paikka. On myös elämää rauhoittavaa tiedostaa, että ihminen ei kuulu ilveksen ravintoverkkoon eikä saalisresurssiin.

Aitovierillä liikkuneesta ilveksestä kumpuaa usein myös suuri somesirkus, jossa vahvoilla peloittelu ja kauhukuva argumenteilla kasvatetaan lisää pelkoa. Somessa ilmenevä ja käytetty artikulointi tukee myös pelottelukulttuuria aivan turhaan. Jos tunteet ohjaavat ihmistä reagoimaan ilvekseen, näyttää rationaalinen ajattelu jäävän tiedostamattoman mielentoiminnan jalkoihin 6-0. Onko tähän, kaikki uskotaan kritiikittä tunnetilaan johtanut, yhteiskuntamme instant pikavauhti vai johtuuko kritiikittömyys siitä, että on ”helpompi” tunteilla, kun käyttää tieteellistä ja kriittistä lähestymiskulmaa. Aivan kuin ihmisen oma snaju (järki) olisi lentänyt bittien ja somen tulon myötä, taivaan tuuliin. Tapahtumat tyrkätään samalla sekunnilla someen luettavaksi, vahvoilla kielikuvilla höystettynä.

On kuitenkin edelleen lupa ja toivottaavakin ottaa asioista selvää useammasta eri lähteestä, jolloin on huomattavissa, että useat keskusteluun nousseet ilveshavainnot ja -tapahtumat olivatkin perättömiä.  Kannattaa siis opetella suhtautumaan kuulemansa kriittisen ajattelun kautta  ja tekemään päätelmä tapahtumista usean eri lähteen antaman informaation seurauksena. Kriittinen ajattelu ei kuitenkaan ole mikään itseisarvo, jolla kaikki pitää yrittää kaataa ja kumota. Lisäksi on hyvä muistaa, että tutkimuksella on myös rajansa, eikä tutkimuksen tuottama teoria ole kiveen hakattu totuus asian tilasta. Nämä rajat aito ja korkealaatuinen tutkimus tiedostaa, eikä pyri julistamaan kaiken kattavaa totuuttaa asian tiimoilta. Alla oleva sitaatti kuvaa loistavasti myös ilvekseen liittyvien uskomusten, vuosikymmeniä jatkunutta taivalta.

”Ydin on siinä, että kun sinulla on uskomus, eivät edes ympäristön tai käyttäytymisen tuomat todistusaineistot voi muuttaa sitä, koska uskomus ei ole todellisuutta”  – Robert Dilts –

Ilves kulttuurieläimenä on kautta aikojen liikkunut asutuksien lähettyvillä sekä talojen aitovierillä. Näin ollen ilves -lajina ei edelleenkään ole kokenut poikkeuksellista kesyyntymistä (domestikaatio) eikä kyseessä ole ilveksen uusi käyttäytymistapa. Ilvesten määrä on kasvanut metsissä sitten -90 luvun ja tämä on myös omiaan lisäämään tehtyjä ilveshavaintoja. Ilveksissä on myös aina ollut ja on edelleen yksilöitä jotka käyttäytyvät rohkeammin, kuin lajin toiset yksilöt. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole lajin kesyyntyminen, vaan yhden yksilön rohkeampi käyttäytyminen. Perusteita ilveksen aitovierillä liikkumiseen on toki muitakin. Niitä ovat sopeuman ja tottumisen lisäksi mm. nälkiintyminen ja sairaus.

Ilveskeskuksen tekemät kokeet vuosien saatossa eivät ole osoittaneet todeksi niitä väitteitä, joissa kerrotaan ilveksen olevan vaarallinen ihmiselle. On kuitenkin hyvä tiedostaa se, että villieläin on villieläin ja käyttäytyy eri tilanteista riippuen omalla tavallaan (vaisto), joka ei täysin ole ihmisen ennakoitavissa tai tiedettävissä. Silti turhaa pelon lietsontaa ja uhkakuvien maalailua kannattaa välttää, niin mukavaa kun niitä olisikin turuilla ja toreilla kertoilla. Paljon me ihmiset voimme myös omalla käyttäytymisellämme vaikuttaa siihen, miten ilves puolestaan käyttäytyy erilaisissa tilanteissa.

Ilvekselle standardit ja säännöt ihmismielen mukaan?

Ihmislaji mittaa ilveksen käyttäytymistä itse luomiensa ”standardien ja oppiensa” kautta. Mikäli ilves ei sitten käyttäytymisellään vastaa kaikkien ihmisten kriteerejä, julistetaan se vahinko- tai häirikköeläimeksi. Eli, jos ilves etsii ruokansa metsästä, tehdään siitä häirikkö- ja vahinkoeläin koska se nauttii kaurista tai jänistä evääkseen. Mutta samainen häirikkö- ja vahinkoviitta heitetään ilveksen päälle, jos se ottaa evääksi vaikka kesykissan, lampaan tai kanan. Ilves ei saa saalistaa metsästä, mutta se ei myöskään saa hankkia ruokaansa aitovieriltä. Tästä herää väistämättä kysymys? -Mitä ja mistä ilves saa sitten ruokansa etsiä ja ottaa, ilman häiriköksi tai vahinkoa aiheuttavaksi pedoksi nimeämistä sekä siihen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoa? Onko niin, -kun ilves ei noudata ihmisen sille asettamia sääntöjä, kokee ihmislaji tällöin omanarvontunteen vaarantumista sääntöjen sekä kriteerien luojana ja ilveksestä täytyy päästä eroon keinolla millä hyvänsä? Emme siis edelleenkään ihmislajina ymmärrä ilveksen käyttäytymistä.

Ilvestutkimus

Suomessa ilvekseen liittyvän tutkimuksen laajemmin käynnisti Oulun yliopisto ja Erkki Pulliainen. Ilveskeskuksen 1994-2008 välisenä aikana tekemät maastoseurannat keskittyivät ilveksen populaatioekologian sekä ilveksen ja muiden lajien välisen vuorovaikutuksen seurantaan. Näiden maastoseurantojen aikana on kerätty tietoa ilveksestä Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta, Pohjois-Hämeestä ja satunnaisesti myös muista maakunnista. Ilveskeskus on myös vuosien saatossa kerännyt aineistoa ilveksen persoonallisuuden ulottuvuuksista. Kyseinen kokeellinen seuranta oli ensimmäinen etologian alueella tehty kartoitus. Siinä etsitiin ilveksen käyttäytymisen taustalla vaikuttavia etologisia vaikuttajia sekä reaktioihin vaikuttavia ärsykkeitä. Tämä vuoteen 2017 kestänyt hanke, auttaa hahmottamaan maastosta kerätyn aineiston kanssa, laajasti ilveksen elämää ja käyttäytymistä. Vuonna 2008 RKTL, eli Riista-, ja kalatalouden tutkimuslaitos, nykyisin Luonnonvarakeskus (Luke), käynnisti laajan ilvekseen liittyvän ekologisentutkimuksen. Tutkimukseen liittyy oleellisena osana mm. ilvesten radiopantaseuranta.

Ilveksen rauhoitus

IUCN red list 2018 Lynx lynx = Least Concern

Ilves on rauhoitettu yksilöinä, mutta myös lajina. Rauhoitus kattaa Suomen lisäksi myös suuren osa ilveksen esiintymisvaltioista, kautta Euraasian mantereen. Uhanalaisluokituksen status ilveksellä on, -Least Concern (vaatii seurantaa). Suomessa ilveksellä ei ole tällä hetkellä välitöntä uhkaa luonnosta häviämiseen, mutta se ei anna meille lupaa vähättelyyn tai välinpitämättömyyteen. Suomen valtiollinen vastuu ilvesyksilöiden säilymisestä sekä lajin hyvinvoinnista luonnon monimuotoisuuden tärkeänä ”palana”, on kiistaton.

Vaikka kyseessä on rauhoitettu poikkeaa Suomi ilvesten rauhoituksesta vuosittain 1.12-28.2 välisenä aikana, sallien ilvesmetsästyksen poikkeusluvin. Poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus, Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen pohjalta. Poroalueella metsästys aloitetaan jo lokakuussa. Tuona aikana emo, jota sen vuotta nuoremmat pennut seuraavat, on kuitenkin rauhoitettu kokonaan. Viime vuosina ilvesmetsästystä on perusteltu viranomaisten toimesta myös sosiaalisella paineella. Yksikään riippumaton tutkimus ei kuitenkaan näytä ns. sosiaalistapainetta olevan, mikäli metsästäjien suunnalta tulevaa ja paikoitellen kovaa halukkuutta ilvesmetsästykseen, ei pidetä sosiaalisena paineena.

Salametsästys

Ilvekseen kohdistuvaa salametsästystä esiintyy runsaasti myös Suomessa. Joka vuosi poliisi selvittää useita ilvekseen liittyviä metsästysrikoksia. Näistä tapahtumista selviää kuitenkin vain murto-osa, loppujen peittyessä korpien kätköihin. Ilmoita tiedossasi oleva ilveksen salametsästystapaus poliisille.

Sairaudet

Sairauksista syyhypunkki (Sarcoptes scabiei), eli tutummin kapi (ketukapi), on hyvin yleinen. Lisäksi ilveksiä vaivaa myös erilaiset sisälois-, bakteeri-, sekä virussairaudet ja lisäksi noin 50%:lta ilveksiä on eristetty trikiini.

Ilveksen mittoja ja muuta tietoa

Lahko: carnivora (petoeläimet)
Heimo: Kissaeläimet
Laji: Ilves (Lynx lynx)
Pituus: 70-110cm
Korkeus: 50-65 cm (etulavan kohdalta)
Paino: 10-25 Kg, uroksen ollessa naarasta painavampi
Parittelu: Helmi-, maaliskuussa
Pentuja: 1-2 mutta 3-4 pennun pentueita syntyy myös joskus alueilla, jossa ravintoa on isolle pentueelle riittävästi tarjolla. Pennut syntyvät 68-73 vrk:tta parittelun jälkeen, suojaisaan paikkaan (louho, juurakko tms). Silmät pennuilta aukevat noin kahden viikon ikäisenä
Sukukypsä: Naaras noin 2 vuotiaana, uros vuotta myöhemmin
Elinikä: Luonnossa alle 10 vuotta, tarhassa jopa yli 20 vuotta
Suomessa: syksyllä 2018 n. 2100-2200 yksilöä (Luke)


Huom! Sivujen sisältö perustuu tieteelliseen lähestymiskulmaan, popularisoinnista huolimatta. Sivujen sisältö sallii kyseenalaistamisen, kestää kriittisen tutkiskelun, on avointa, riippumatonta ja korjaa itse itseään, eikä väitä olevansa kiveen hakattu totuus ilveksen käyttäytymisestä ja elämästä.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä”