Ilves 30v. -keräys

Ilves 30v. – Yhdessä ilvesten kanssa

Keräyksen tarkoitus: 5000€ ilveskissoille ja Suomen luonnolle

”Veljekset kuin ilvekset” – monimuotoinen luonto ja ilveskissat. Metsäluonnon monimuotoisuus, on merkittävin hyvinvoinnin muuttuja, metsiemme upealle kissaeläimelle. Ilves avainlajina, on puolestaan yksi, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaajista. Vuorovaikutus on näin ollen kaksisuuntainen, jossa toisen hyvä on toisen hyvinvointia.

Luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) joka kumpuaa saalislajien riittävyydestä ja sopivien elinpiirien säilymisestä, yhdessä ilveskannan geenipoolin laajuuden kanssa, ovat ilveksen kannalta merkittävimmät muuttujat, lajin tulevaisuuden turvaajina, Suomessa. Lisäksi ilveksen elämään vaikuttavat myös erilaiset sosioekonomiset muuttujat.

Vuonna 2024 toukokuussa, yhteinen matkamme ilveskissojen kanssa, tulee jatkuneeksi 30v. Juhlavuoden tavoite on kerätä 5000€ ilveskissoille sekä Suomen luonnon monimuotoisuudelle. Lahjoitukset ohjautuvat suoraan Suomen WWF:lle, keräyssivun kautta. Kiitos kun olet mukana auttamassa ilveskissoja sekä Suomen luonnon monimuotoisuutta! Kerätyt varat WWF ohjaa kohteisiin, jotka auttavat ilvestä sekä monimuotoisuutta.


Keräystilanne

1539€

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja lahjoita. Sivu avautuu WWF:n lahjoitussivulle!

Lisätiedot keräyksestä: Ilveskeskus – Jussi Ristonmaa

041 313 0525


Kuvassa ilveksen kotimetsää, Jyväskylän lähettyviltä