Ilves ja saaliseläimet

Jänis, kettu ja kauriit seurannassa

Yksi Ilveskeskuksen seurantakokeista on ilveksen ja sen saaliseläinten välisen symbioosin seuranta metsässä. Seurannat ovat keskittyneet ketun, jäniksen, rusakon ja metsä-, sekä vh-kauriin käyttäytymismuutokseen metsäalueella, johon ilves tulee sekä alueella, josta ilves poistuu syystä tai toisesta. Menetelminä saaliseläinten käyttäytymisen seurannassa on käytetty ilveksen feromonia sekä suoraan maastoseurantaa talviaikaan. Etsittävä näyttö avaa omalta myös osaltaan ilveksen saalistuskäyttäytymistä maastossa.

Talvella 2020 – 2021 Ilveksen feromonit – äänetön viesti

Ilveksen liikkuminen elinpiirillään vaikuttaa väistämättä moniin eri eläinlajeihin. Ravintoketjussa alempana olevien lajien reaktioista suhteessa ilvekseen on edelleenkin suhteellisen vähän tietoa. Tämän vuoksi jo pitkään kytenyt ajatus on ollut seurannan toteuttaminen, jolla etsitään näyttöä ilveksen ja muiden lajien vuorovaikutuksesta. Talvella 2020-2021 kokeellisen seurannan aiheena oli ”Ilveksen feromonit – kettu ja jänis”. Lähdin toteuttamaan kokeellista seurantaa täysin ilman tavoitteita ja odotuksia tulevasta. Alue, johon laitoin viisi hajupistettä sijaitsi ketun vakituisella kulkualueella, kuitenkin niin, että ketunpesältä tuli pisteille matkaa noin 1,5 km. Neljä + neljä viikkoa kestänyt koe näytti mukavasti ketun reaktioita sen huomatessa, että alueelle tuli ilves. Tein kokeen alueella, jossa ilves ei vakituisesti asustele eikä liiku. Eli, ketulla ei ehkä olisi tuoreessa ”muistissa” ilveksen feromonin hajua ja kokemusta ilveksestä eikä näin ollen myöskään ilvekseen liittyvää välitöntä välttämiskäyttäytymistä. Tämä arvio osoittautui paikkansa pitäväksi, eikä kettu/ketut ”panikoituneet” ilveskissan ilmestyessä puskista, ketun reviirille. Jäniskoe ei edennyt suunnitelmien mukaisesti, sillä pupujen saadessa kosketuksen feromoniin ne nostivat kytkintä ja siirtyivät pois seuranta-alueelta. Tosin, oma viestinsä tällä pupujen muutolla myös oli. Talvella 2021-2022 seurantaa on jatkettu metsäkauriiseen ja jänikseen liittyen. Seurantasarjan on tarkoitus jatkua kevääseen 2025.

Ylä-kuvassa ilveksen saalistama kauris.