Tervetuloa!

ILVESKESKUS

Euraasian ilves – Lynx lynx

”Symbioosia ilvesten kanssa neljällä vuosikymmenellä”


Ilveskeskuksen tehtävä on kerätä näyttöä (evidenssiä) ilveksen elämästä ja käyttäytymisestä (etologia) sekä lisätä seurantojen ja koetulosten antaman näytön myötä ymmärrystä ilveksestä lajina. Näyttö ilveksen käyttäytymisestä perustuu talvisin toteutettuihin maastoseurantoihin sekä ”laboratorio” olosuhteissa tehtyihin väri-, tuoksu-, ääni- ja reaktiokokeisiin. Ymmärrystä ilveksen ”ajatusmaailmasta” sekä yksilöiden välisistä eroista on tuonut myös useiden ilves yksilöiden ”persoonallisuuden” kartoittaminen. Seurantojen ja kokeiden objektiivisuuden mittareina Ilveskeskus pitää näytön avoimuutta, kriittisyyttä, edistyvyyttä sekä itsekorjaavuutta ja itsenäisyyttä.

Maastossa tehdyt havainnot antoivat perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä kuten myös elinpiiristä. Kokeellisessa seurannassa kerättiin tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, kehoviestinnästä sekä värien ja hajujen sekä eri muuttujien (96 eri muuttujaa) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Talvella 2021 toteutettu maastokoe avasi ilveksen feromonien vaikutusta ravintoketjussa alempana olevan ketun (Vulpes vulpes) reagointiin ja käyttäytymiseen.

Ilveksen, kuten kaikkien muidenkin lajien, ihminen mukaan lukien, hyvinvointi ja elämä on riippuvainen luonnon biodiversiteetin säilymisestä ja sen toimivista vuorovaikutuksista. Ilveskeskuksen tehtävä ilvekseen liittyvien hankkeiden lisäksi on myös toimia luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Ilveskeskuksen toimintaa on:


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 041 313 0525 tai sähköpostilla ilveshavainnot(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelleLuontoretket ilvesteemalla

Ilveskeskus järjestää kesäisin avoimia luontoretkiä. Mutta tilausretkenä ne sopivat perhe, työporukka tai harrasteporukoille jotka haluavat kokea metsäretken ilvesteemalla. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien. Kysy lisätietoja 041 313 0525 Ilveskeskus.

Lisätietoa retkistä myös TÄSTÄ!

Kaikille avoimet retket toukokuusta – elokuulle. Katso TÄSTÄ päivämäärät ja ilmoittaudu ilvesretkelle!

Kesän 2021 retket ovat päättyneet. Kesän aikana oli kaksitoista (12) yleisöretkeä ja neljä tilausretkeä. Kiitos kaikille osallistujille! Kesällä 2022 tavataan!!!


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Ilveskanavalle pääset tästä Ilvesten youtube kanava


Uusi keräys Suomen villin luonnon monimuotoisuuden puolesta

Keräyssivulle TÄSTÄ!


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla sekä esityksissä kerrotut päätelmät ja kokeiden antamat näytöt eivät ole kiveen hakattu ja lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä tai elämästä. Joten voit vapaasti näyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) ilveksen käyttäytymis”tapoja” joista näillä sivuilla tai esityksissä olen kertonut tai kerron.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä” jr

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.1994 – ILVESKESKUS – 2021