ILVESKESKUSILVES MUUTTUNEESSA YMPÄRISTÖSSÄ

”Ilveksen käyttäytymistä – vuodesta 1994”


Puhujana puhumattomien puolesta

”Vaikka voi helposti sanoa, että Jussi Ristonmaa on yksi Suomen parhaiten ilveksiin perehtyneistä ihmisistä, hän ei suostu kutsumaan itseään ilvesasiantuntijaksi. ”Joskus on luullut jotain tietävänsä, mutta kissat kerta toisensa jälkeen tekevät sitten jotain, mikä pudottaa taas maan pinnalle.” Elonkehä lehden haastattelu 4/21, Osma Naukkarinen

Kun vuonna 1994 otin ensiaskeleitani ilveskissojen maailmaan, skeptisimmät arvioivat matkani keston pituudeksi noin vuoden, kun kerroin aloittavani ilveksen käyttäytymiseen liittyvät seurannat maastossa sekä käyttäytymiskokeet ja suojelutoimenpiteet. Nämä kriittiset arviot lausahti henkilö, joka syystä tai toisesta, ei pitänyt siitä, että ilveskissojen käyttäytymistä ryhdytään selvittämään. En tiedä, mikä hänen perusteensa oli. Mutta arvaukset eivät valitettavasti, hänen kannaltaan käyneet toteen, sillä keväällä 2024, symbioosimme ilveskissojen kanssa tulee kestäneeksi 30 vuotta.

Nämä taakse jääneet vuodet, ovat sisältäneet ilvesten käyttäytymiseen syventymistä, niiden kommunikaatioon, yhteisön elintapojen ja vuorovaikutusten sekä ilvesten elämään liittyvien sisäisten ja ulkopuolisten muuttujien tunnistamista. Se on sisältänyt mittavan määrän maastotunteja sekä käyttäytymiskoetunteja, jotta käyttäytyminen ja ilveksen elämään liittyvät stressimuuttujat, ovat avautuneet, edes hieman. Lisäksi useat luonnonvaraiset, apua tarvitsevat yksilöt, ovat saaneet hoitoa ja apua. Metsäretket ilvesten elinpiirille sekä ilvestiedon kuljettaminen kouluihin, tapahtumiin ja erilaisiin tilaisuuksiin, ovat liittyneet, lähes alusta alkaen Ilveskeskuksen toimintaan. Lisää siitä, mitä lähes kolmen vuosikymmenen aikajanaan ilvesten kanssa on mahtunut, löydät toisaalta, Ilveskeskuksen sivuilta.

Olet sydämellisesti tervetullut Ilveskeskuksen sivuille!

T: Jussi Ristonmaa, Ilveskeskus

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä” jr


Ilveksen käyttäytymisen ymmärtämiseksi

Ilveskeskus on ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymiseen (etologia) laajasti perehtynyt ja siitä tietoa jakava, riippumaton sekä puolueeton toimija Suomessa. Näyttö, jota lähes kolmen vuosikymmenen aikana (1994-2023) ilveksen käyttäytymisestä on löydetty, perustuvat talvisin toteutettuihin maastoseurantoihin, laajoihin väri-, tuoksu-, ääni-, peili- sekä reaktiokokeisiin ja yksilön kuten myös ryhmäkäyttäytymisen pitkäkestoiseen seurantaan. Myös stressimuuttujat ja niiden vaikutus ilveksen käyttäytymiseen, on seurannoissa ollut vahvasti mukana. Ymmärrystä yksilöiden välisistä eroista, opitun sekä sopeuman vaikutuksista on laajentanut useiden ilvesyksilöiden persoonallisuuden kartoittaminen. Persoonallisuuden ilmentymissä etsittiin yksilön olevaisuuden tilaan vaikuttavia muuttujia sekä yksilöiden muuttumattomia temperamentti eroja. Mittarina persoonallisuuteen vaikuttavana, ympäristöpaineen (mm. vuorokauden aika, toinen ilvesyksilö, ihminen, ympäristön tapahtumat ja vuorovaikutukset) lisäksi, ovat olleet seurattavan yksilön hännän liikkeet ja asennot, silmien ja pupillin koko sekä muoto, korvien liikkeet ja asennot, tarkkailtavan yksilön ulkoinen olemus sekä ilvesten käyttämät äänet/äänteet.

Miksi ilveksen käyttäytymistä selvitetään?

Merkittävin tarveperuste ilvekseen liittyvissä seuranta-, ja koesarjoissa on ollut, syvällisemmän ymmärryksen saavuttaminen, suhteessa ilveksen käyttäytyminen sekä stressimuuttujat. Eli, jos jotain tapahtuu, jossa ilves on osallinen (esim. pihavierailu), kiinnitämme huomion tapahtumaan poikkeuksetta, negatiivisessa valossa ja jätämme huomioimatta ne vuorovaikutukset tai välttämättömyydet, jotka tapahtuneeseen ovat saattaneet johtaa. Toki, ymmärrys ilveksen käyttäytymisen taustalla vaikuttavista stressi-, sekä ympäristömuuttujista, on myös ollut pitkään vähäistä. Tähän tyhjiöön, Ilveskeskus pyrkii tuottamaan näyttöä, käyttäytymisseurantojen sekä koesarjojen myötä. Mitä laajemmin löydämme vastauksia ja ymmärrämme ilveksen käyttäytymistä sekä stressin vaikutusta käyttäytymiseen, sitä paremmin tiedostamme ilveksen vaikutuksen kulttuurilliseen ympäristöön sekä villin luonnon lukuisiin vuorovaikutuksiin. Käänteisesti voimme toki myös nähdä ihmiselon vaikutukset ilveksen elämään sekä käyttäytymiseen.

Biologinen indikaattori – ilves

Metsäluonnon monimuotoisuus ja sen säilyminen kohtaa alati lisääntyviä haasteita. Nämä haasteet vaikuttavat suoraan tai välillisesti kaikkiin planeettamme lajeihin sekä lajiyksilöihin, myös ihmiseen. Ravintoverkon huipulla oleva petoeläin (ilves) on biologinen indikaattori, jonka käyttäytymismuutosten kautta, voidaan nähdä luontoon vaikuttavien, negatiivisten muuttujien kasvanutta vaikutusta. Yksi merkittävä muuttuja, joka koskettaa ilvesyksilöitä, voi olla stressi ja sen lisääntynyt vaikutus elinpiirillä. Stressimuuttujia ilvekselle ovat asutuksen laajeneminen, ravintoresurssin vähyys, saaliin menettäminen, sairaudet, kipu, vammat, häirityksi tuleminen, naaralle pentujen huoltaminen ja nuorille vierotus sekä mahdollinen orpous.

Akuutti stressi on lyhytkestoisena hyvä laatuinen (saalistus) myös villieläimelle, joten se ei muuta yksilön käyttäytymistä. Stressin muuttuessa krooniseksi, hyvät muuttujat vaihtuvat negatiivisiksi muuttujiksi, jolloin niiden kasvava vaikutus näkyy myös käyttäytymisen eri tilanteissa. Mitä pidempää ja mitä enemmän stressi on läsnä ilveksen elämässä, sitä suuremmat ovat sen pysyvät vaikutukset käyttäytymiseen. Käyttäytymisen peilaaminen perustarpeiden sekä stressin kautta, laajentaa ymmärrystä käyttäytymiseen kullakin hetkellä vaikuttavista ulkopuolisista muuttujista sekä opitun tai sopeuman osamerkityksistä, ilveksen elämässä. Oleellista ei siis ole se, että tapahtuu – vaan se, miksi tapahtuu! Seurantojen ja kokeiden kautta kertynyttä evidenssiä (näyttöä), Ilveskeskus hyödyntää ilvesneuvonnassa ja ilvekseen liittyvien tilanteiden / tapahtumien ymmärtämisessä.

Lajituntemusta kasvattaen – myyttien kumoamista

Ilvekseen käyttäytymiseen liittyy edelleen monia myyttejä, luuloja sekä olettamuksia, sillä sen käyttäytymistä tunnetaan edelleen rajallisesti. Vaikka ilves on suurista petonisäkkäistä eniten hyväksytty, kohdistuu sitäkin kohtaan edelleen jonkin verran tietämättömyydestä johtuvaa pelkoa mutta myös joidenkin tapahtumien seurauksena, vihaa. Ilveskeskuksen toimintaa seurantahankkeiden lisäksi, on laajentaa ymmärrystä ilveksen käyttäytymisestä ja tuntemusta ilveksestä lajina mutta myös persoonallisina yksilöinä.


”Jotta voi ymmärtää ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymistä, on hyväksyttävä yksilön perustarpeet ja niiden täyttämisen välttämättömyys” jrObjektiivisesti ilveksen silmin – itsenäinen ja vapaa toimija

Toimijana Ilveskeskus on itsenäinen sekä riippumaton ja katsoo ilvekseen liittyviä tapahtumia (pihavierailut, vahingot tms.) ilveksen silmin, sen käyttäytymisen kautta, ottamatta kantaa tilanteen muihin muuttuviin tekijöihin. Toimintansa objektiivisuuden mittareina Ilveskeskuksella ovat avoimuus, kriittisyys, edistyvyys, itsekorjaavuus sekä itsenäisyys. Ilveskeskuksen toiminnasta vastaa Jussi Ristonmaa.


Ilveskeskuksen toimintaa on:

Ilveksen käyttäytymiseen liittyviä hankkeita

 • Ilveshavainnot jälki-, vai näköhavainto? Ilmoita se Ilveskeskukselle
 • Ilvesneuvonta askarruttaako ilveksessä jokin? Tuleeko ilves kenties pihaan?
 • Kokeelliset seurannat ilveksen käyttäytymiseen liittyen
 • Saaliseläinten reagointi ja käyttäytyminen, suhteessa ilvekseen
 • Ilves ja kotieläimet hanke kartoittaa tapahtumia, joissa ilves on (tai epäillään olevan) toinen osapuoli
 • Ravintoketjun alempien petojen suhde ilvekseen
 • Ilves ja media hankkeessa seurataan millaisen kuvan media rakentaa ilveksestä
 • Ilves muuttuneessa ympäristössä ja tilassa tutkielma syventyy ilvekseen vaikuttavien stressitekijöiden tunnistamiseen, ympäristössä ja eri tilassa
 • Ihmisen suhde ilvekseen – sosiaalisen lähestymiskulman tutkielma

Esitelmä ilveksen käyttäytymisestä

 • ”Ilves muuttuneessa ympäristössä” esitelmässä ilveksen käyttäytymistä – maasto-, yksilö- ja ryhmäseurantojen sekä käyttäytymiskokeiden näyttöön nojaten

Tarinoita ilveskissoista

 • ”Tarina Ilves” -tarinoita ilveskissoista, ilvesten elämästä, symbioosista ja metamorfoosista

Metsäretket ilvesteemalla

 • ”Ilveksen jäljillä” ilveksen käyttäytymistä siellä, missä ilves liikkuu

Ilves radiossa

YLE, Radio Suomi, Metsäradio 2.8.2023 – Ilves muuttuneessa ympäristössä, osa 1. kuuntele TÄSTÄ! (avautuu Yle:n sivuille).

Osa 2. ke. 9.8. kuuntele TÄSTÄ! (avautuu Ylen: sivulle)Ilmoita ilveshavainto

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa soittamallatekstiviestillä tai sähköpostilla.

Katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen Ilveshavainto -sivulta.

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä ilvesmetsästyksen perusteena!

Ilveskeskus on kerännyt havaintoja ilvesten liikkeistä 1990 luvulta lähtien ja ne ovat pieni mutta tärkeä osa lajin käyttäytymisseurantaa. Ilveskeskukseen ilmoitetaan vuosittain useita satoja havaintoja ilveksestä. Kiitos kun autat laajentamaan ja täydentämään ymmärrystä ilveksen käyttäytymisestä, ilmoittamalla havainnot Ilveskeskukseen !!!


Neuvontaa ilveksen käyttäytymiseen liittyen

Ilveskeskuksen ilvesneuvonta on tiettävästi Suomen ainoa palvelu, josta matalalla kynnyksellä voi tiedustella ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä. Voit myös tiedustella muita ilvekseen liittyviä ja mieltä askarruttavia tilanteita sekä saada ilveksen silmin katsovaa näkökulmaa, kokemaasi tapahtumaan.

PS. Neuvonta perustuu yksilö- ja ryhmäseurannan sekä käyttäytymiskokeiden tuoman näytön kautta, ilveksen käyttäytymiseen ja reaktioihin sekä näiden taustalla vaikuttaviin muuttujiin. Ilveskeskus katsoo tapahtumia aina ilveksen ”silmillä”, ottamatta muilta osin kantaa, suuntaan tai toiseen.

 • Liikkuuko ilves pihassa tai aitovierillä?
 • Voinko itse tehdä etukäteen jotain, ettei ilves kiinnnostuisi tulemaan pihaan?
 • Entä kesykissan ja ilveksen välinen suhde?
 • Näitä ja paljon muuta ilvekseen liittyvää saat Ilvesneuvonnasta.

Katso lisätietoa Ilvesneuvonta -sivultaIlves muuttuneessa ympäristössä -esitelmä

Esitys perustuu ”Ilves muuttuneessa ympäristössä ja tilassa” – tutkielmaan

Esitelmässä avaan ilveksen käyttäytymistä maastossa, kuin myös käyttäytymiskokeiden sekä yksilö-, ja ryhmäseurantojen ja stressimuuttujien pohjalta. Onko värillä väliä ja jos on niin millä värillä? Kommunikointia yhteisössä ja sen ulkopuolelle. Feromonia sinne sun tänne ja minkähän vuoksi? Nämä ja paljon muuta kuvien, vidoiden ja ilveksen ”puheen” kautta.

Esitelmät pitää Ilvesten jäljillä vuodesta 1994 kulkenut ja itsensä ”ilvestyölle” 100% antanut Jussi Ristonmaa. Jussin kokemus ilveksen käyttäytymisestä pohjaa 14 vuoden talvisiin maastoseurantoihin eri puolella suomea, laajoihin käyttäytymiskokeisiin, stressin vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen (2014-2018), loukkaantuneiden ilvesten pelastamiseen, ilveksen ja saaliseläinten symbioosin seuraamiseen maastossa, ilveksen ja pienempien petoeläinten vuorovaikutuksen seurantaan, ilveksen ja ihmisen – sosiaaliseen lähstymiskulmaan (tutkielma 1997-1998) sekä media sisältöjen luomaan ilveskuvaan ja paljon muuhun kiinnostavaan. Jussi on myös vastannut Ilveskeskuksen toiminnasta lähes kolme vuosikymmentä, kehittänyt yli 15 vuotta toiminutta Ilvesneuvonta -palvelua jonka kautta käydään vuosittain kymmeniä keskusteluja ilveksen käyttäytymisestä, analysoi vuosittain useita satoja, ilvekseen liittyviä havaintoja sekä tapahtumia. Lisäksi metsä kutsuu Jussia tekemään edelleen myös, ns. perusseurantaa ilvekseen liittyen. Ja matka jatkuu…

Esitelmä sopii – Tapahtumiin – Messuille – Harrasteporukoille – Niille, joita ilveksen käyttäytyminen kiinnostaa.

Katso esitelmästä lisää TÄSTÄ!


”Ilveksen jäljillä” -metsäretket

”Ilvesretket vuodesta 1995 alkaen”

Ilveskeskus järjestää kesäisin kaikille avoimia metsäretkiä. Mutta jos haluat retkeillä tutulla porukalla, niin sekin on mahdollista, kun tilaat ilvesretken omalle ryhmällesi. Tilausretket sopivat tapahtumiin, perhe, tyhy- tai harrasteryhmille. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien.

Katso lisää retkistä TÄSTÄ!


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja, joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Siirry Ilvesten youtube kanavalle


Salametsästys on rikos!

Salametsästys on rikos, eikä sitä tule katsoa läpi sormien. Jokainen laittomasti metsästetty ilves tai muu luvanvarainen eläin, on miinus luonnon monimuotoisuudelle. Samalla salametsästys mustamaalaa laillista metsästystä ja sitä harrastavia. Ilmoittamalla tiedossasi olevan salametsästystapahtuman poliisille, autat ilveksiä, villiä luontoa ja laillisesti metsästäviä välttämään leimautumista salametsästäjiksi. Joten – miksi et ilmoittaisi?


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla sekä esityksissä kerrotut päätelmät sekä kokeiden antamat näytöt, eivät ole kiveen hakattu, lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä. Joten voit näyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) niitä käyttäytymis”tapoja”, joista näillä sivuilla tai esityksissä olen kertonut tai kerron.

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.


1994 – ILVESKESKUS – 2023