Tervetuloa!

ILVESKESKUS

25-vuotta symbioosia ilvesten kanssa


Avointa, etenevää ja objektiivista tietoa ilveksen etologiasta

Ilveskeskuksen tuottama tieto ilveksen etologiasta (käyttäytyminen) perustuu talvisin tehtyihin maastoseurantoihin sekä ärsyke – reaktiokytköskokeiden tuomaan näyttöön ja suoraan käyttäytymisseurantaan. Koetilanteissa kerättiin tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, kehoviestinnästä sekä värien ja hajujen kuten myös muiden muuttujien (mm. vuoden ja vuorokauden ajan) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Maastossa tehdyt havainnot antoivat puolestaan perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä kuten myös elinpiiristä. Ilveskeskus lähestyy ilveksen käyttäytymistä aina ilveksen suunnasta (silmin) katsottuna. Eli, oleellista ei ole se, että tapahtuu – vaan se, miksi tapahtuu. Toisin sanoen – mikä on se, mikä vaikuttaa ilveksen reaktioon joka sitten ilmenee tietynlaisena käyttäytymisenä.

Ilveskeskuksen toimintaa on:

  • olla itsenäinen ja riippumaton ilveshavaintojen kerääjä
  • ilvesneuvonta – Miksi ilves käyttäytyy tietyllä tavalla?
  • Havaintoja ilveksen elämästä -luennot
  • Villin Luonnon Rytmit -Villin luonnon musiikkia

Voit vapaasti tutkimusnäyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) ilveksen käyttäytymis”tapoja” joista näillä sivuilla olen kertonut. Sivulla esitetyt havainnot ja ”koetulokset” eivät ole kiveen hakattu ja lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä. Kyseessä on ainoastaan tutkimuksen, koetilanteiden ja seurantojen välittämä sekä neljännesvuosisataa kestäneen symboosin tuoma objektiivinen näyttö asiasta.

”Hän joka on varma asioiden tulkinnastaan, on poikkeuksetta kaikkein erehtyväisin”


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 0440 883 233 tai sähköpostilla ilvestutkimus(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelleVillin Luonnon Rytmit

”Supisuomalaista villin luonnon musiikkia termiittisoittimilla

Kodassa metsän keskellä tai urbaanissa ympäristössä

Katso lisätietoja TÄSTÄ!


1994 – ILVESKESKUS – 2019