Tervetuloa!

ILVESKESKUS

Euraasian ilves – Lynx lynx


Ilveskeskuksen tehtävä on kerätä evidenssiä (näyttöä) ilveksen elämästä ja käyttäytymisestä sekä lisätä seurantojen ja koetulosten antaman näytön myötä ymmärrystä ilveksestä lajina. Käyttäytymisestä kerätty monimuotoinen näyttö perustuu kahdeksantoista talven aikana toteutettuihin maastoseurantoihin sekä usean vuoden aikana ”laboratorio” olosuhteissa toteutettuun kokeelliseen seurantaan sekä ilves yksilöiden ”persoonallisuuden” kartoittamiseen. Seurantojen ja kokeiden objektiivisuuden mittareina Ilveskeskus pitää näytön avoimuutta, kriittisyyttä, edistyvyyttä sekä itsekorjaavuutta ja itsenäisyyttä.

Maastossa tehdyt havainnot antoivat perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä kuten myös elinpiiristä. Kokeellisessa seurannassa on kerätty tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, kehoviestinnästä sekä värien ja hajujen sekä eri muuttujien (mm. vuoden ja vuorokauden ajan) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Lisäksi kokeellisten seurantojen yhteydessä kartoitettiin eri ilvesyksilöiden persoonallisuuksia ja niiden ilmenemiseroja käyttäytymisessä.

Talvella 2021 toteutin maastokokeen, jossa seurasin ilveksen feromonien vaikutusta ravintoketjussa alempana olevan ketun (Vulpes vulpes) reagointiin ja käyttäytymiseen, ketun huomatessa ilveksen tulleen reviirilleen.

Ilveskeskuksen toimintaa on:


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 041 313 0525 tai sähköpostilla ilveshavainnot(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle


Toukokuussa alkavat kesän ilvesretket

Turvallisesti vallitseva tilanne huomioiden max. 4 hlöä / retki

Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan Ilvesretket 2021Ilvesluennot

tapahtumiin, yksityistilaisuuksiin, messuille

Luentoja ilveksestä ja sen käyttäytymisestä yli 400 esityksen kokemuksella, vuodesta 1995 alkaen. Kysy lisätietoja: 041 313 0525 – Ilveskeskus


Luontoretket ilvesteemalla

Turvallisesti ulkona suositukset huomioiden! Max. ryhmäkoko rajoitusten aikana 4 hlöä. Ilveskeskuksen luontoretket sopivat ryhmille (perhe, työporukka, kaveriporukka, tms.) jotka haluavat kokea metsäretken ilvesteemalla. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien. Kysy lisätietoja!

Lisätietoa retkistä myös TÄSTÄ!

Kaikille avoimet retket toukokuusta – elokuulle. Katso TÄSTÄ päivämäärät ja ilmoittaudu ilvesretkelle!


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Ilveskanavalle pääset tästä Ilvesten youtube kanava


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla tai luennoilla esittämäni seurantojen ja kokeiden tuomat tulokset eivät ole kiveen hakattu lopullinen evidenssi (näyttö) ilveksen käyttäytymisestä.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä” jr

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.1994 – ILVESKESKUS – 2021