Tervetuloa!

ILVESKESKUS

Avointa, edistyvää, itsekorjaavaa ja riippumatonta tietoa ilveksen etologiasta

 25-vuotta symbioosia ilvesten kanssa


Ilveskeskuksen tuottama tieto ilveksen etologiasta (käyttäytyminen) perustuu talvisin tehtyihin maastoseurantoihin sekä ärsyke – reaktiokytköskokeiden tuomaan näyttöön ja suoraan käyttäytymisseurantaan. Koetilanteissa kerättiin tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, kehoviestinnästä sekä värien- ja hajujen kuten myös muiden muuttujien (mm. vuoden ja vuorokauden ajan) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Maastossa tehdyt havainnot antoivat puolestaan ekologista perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä mutta myös useista pienemmistä käyttäytymisen yksityiskohdista. Ilveskeskus lähestyy lajin sekä ilvesyksilöiden käyttäytymistä aina ilveksen suunnasta katsottuna. Eli, oleellista ei ole se, että tapahtuu – vaan se, miksi tapahtuu.

Ilveskeskuksen toimintaa on:

  • olla itsenäinen ja riippumaton ilveshavaintojen kerääjä
  • antaa ilvesneuvontaa – Miksi ilves käyttäytyy tietyllä tavalla
  • pitää ”Havaintoja ilveksen käyttäytymisestä” -luentoja
  • Villin Luonnon Rytmit -äänimaisema esitykset

Sivujen sisältö ja Ilveskeskuksen toiminta perustuu objektiiviseen koetulosten sekä seurantojen antamaan tietoon ja lähestymiskulmaan, popularisoinnista huolimatta. Voit vapaasti tutkimukseen nojaten falsifioida sivuilla esitettyjä ilveksen käyttäytymis”tapoja” ja/tai muita lajin elämään liittyviä muuttujia. Muistathan kuitenkin sen, että näillä sivulla esitetyt havainnot ja ”koetulokset” eivät ole kiveen hakattu totuus ilveksen käyttäytymisestä, vaan ainoastaan koetilanteiden ja seurantojen välittämä, sen hetkinen ymmärrys asiasta.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä”


Tapahtumiin ja tilaisuuksiin ohjelmaksi

Villin Luonnon Rytmit

”Monimuotoisia äänikudoksia monimuotoisen luonnon puolesta”

Katso lisää Villin Luonnon Rytmit -sivulta


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 0440 883 233 tai sähköpostilla ilvestutkimus(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle


500€ Suomen Luonnolle Keräys

Keräyssivulle TÄSTÄ!

Suomen luonto kiittää!


1994 – ILVESKESKUS – 2019