Ilveskeskus

Ilveskeskus on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka tehtävänä on tuottaa sekä jakaa objektiivista tutkimukseen perustuvaa tietoa Ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä ja elämästä.

Ilveskeskuksen sivuilta löydän tietoa ilveksen etologiasta (käyttäytyminen). Sivuilla on myös ohjeita tilanteisiin jossa ilves liikkuu aitovierillä. Jos ilveksen käyttäytyminen herättää kysymyksiä, voit olla puhelimitse yhteydessä Ilveskeskuksen neuvontapalveluun. Ilveskeskus toimii myös riippumattomana ilveshavaintojen kerääjänä ja sen havaintopalveluun voit ilmoittaa oman havaintosi ilveksestä. Sivuilla on lisäksi tietoa Ilveskeskuksen tekemästä tutkimuksesta sekä ympäristökasvatuksesta. Ainutlaatuiset ”Lynx Gong” esitykset saavat innoituksen Suomen luonnon monimuotoisuudesta, tuoden kuulijoiden koettavaksi kaikuja ilvesten metsästä.Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 0440 883 233 tai sähköpostilla info.ilveskeskus(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta.


”1994 ~ Ilvesten kanssa symbioosissa ~ 2018”