Ilveskeskus

”Ilveksen jäljillä neljällä vuosikymmenellä”

Ilveskeskuksen tehtävä on kerätä näyttöä (evidenssiä) ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä (etologia) ja elämästä. Näyttö pohjautuu talvisin toteutettuihin maastoseurantoihin sekä ”laboratorio” (tarha) olosuhteissa tehtyihin väri-, tuoksu-, ääni-, peili- sekä reaktiokokeisiin. Ymmärrystä ilveksen ”ajatusmaailmasta” sekä yksilöiden välisistä eroista, on tuonut myös useiden yksilöiden ”persoonallisuuden” kartoittaminen.

Maastossa tehdyt havainnot antoivat perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä kuten myös elinpiiristä. Kokeellisessa seurannassa kerättiin tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, reagoinneista, kehoviestinnästä sekä värien ja hajujen sekä eri muuttujien (96 eri muuttujaa) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Maastoseurannat ovat myös antaneet näyttöä ilveksen ravintoketjussa olevien lajien reagoinnista, silloin kun ne tiedostavat ilveksen liikkuvan lähettyvillä. Seurantojen ja kokeiden objektiivisuuden mittareina Ilveskeskus pitää näytön avoimuutta, kriittisyyttä, edistyvyyttä sekä itsekorjaavuutta ja itsenäisyyttä.

Ilveskeskuksen toimintaa on:


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa soittamalla, lähettämällä viestin tai sähköpostilla.

Katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen Ilveshavainto -sivulta.

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelleLuontoretket ilvesteemalla

Ilveskeskus järjestää kesäisin kaikille avoimia luontoretkiä. Jos haluat retkeillä tutulla porukalla, niin sekin on mahdollista. Tilausretket sopivat tapahtumiin, perhe, tyhy- tai harrasteryhmille jotka haluavat kokea metsäretken ilvesteemalla ja ”omalla” porukalla. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien. Kysy lisätietoja 041 313 0525 Ilveskeskus.

Lisätietoa retkistä myös TÄSTÄ!

Kesän 2022 avoimet yleisöretket kaikki retkipäivät TÄÄLLÄ!

Seuraava avoin yleisöretki

28.5.2022. Klo. 13-15


Ilveksen jäljillä -esitelmä

Huomioita ilveksen käyttäytymisestä maasto- ja kokeellisten seurantojen pohjalta. Onko värillä väliä? Kommunikointia yhteisössä ja sen ulkopuolelle. Feromonia sinne sun tänne, ja minkähän vuoksi?

Ainutlaatuista ja monimuotoista evidenssiä, ilman lopullista totuutta. Jo lähes 500 esityksen kokemuksella

Tapahtumiin – Messuille – Harrasteporukoille – Kouluille

Katso lisää TÄSTÄ!


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Siirry Ilvesten youtube kanavalle


Uusi keräys Suomen villin luonnon monimuotoisuuden puolesta

Keräyssivulle TÄSTÄ!


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla sekä esityksissä kerrotut päätelmät sekä kokeiden antamat näytöt, eivät ole kiveen hakattu, lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä. Joten voit näyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) niitä käyttäytymis”tapoja”, joista näillä sivuilla tai esityksissä olen kertonut tai kerron.

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.1994 – ILVESKESKUS – 2022