Tervetuloa!

ILVESKESKUS

25-vuotta symbioosia ilvesten kanssa


Avointa, etenevää ja objektiivista tietoa ilveksen etologiasta

Ilveskeskuksen tuottama tieto ilveksen etologiasta (käyttäytyminen) perustuu talvisin tehtyihin maastoseurantoihin sekä ärsyke – reaktiokytköskokeiden tuomaan näyttöön ja suoraan käyttäytymisseurantaan. Koetilanteissa kerättiin tietoa mm. yksilöiden välisestä äänikommunikoinnista, laumahierargiasta, kehoviestinnästä sekä värien ja hajujen kuten myös muiden muuttujien (mm. vuoden ja vuorokauden ajan) vaikutuksesta ilveksen käyttäytymiseen. Maastossa tehdyt havainnot antoivat puolestaan perustietoa lajin sisäistä ja ulkoisista vuorovaikutuksista sekä saaliskäyttäytymisestä kuten myös elinpiiristä. Ilveskeskus lähestyy ilveksen käyttäytymistä aina ilveksen suunnasta (silmin) katsottuna. Eli, oleellista ei ole se, että tapahtuu – vaan se, miksi tapahtuu. Toisin sanoen – mikä on se, mikä vaikuttaa ilveksen reaktioon joka sitten ilmenee tietynlaisena käyttäytymisenä.

Ilveskeskuksen toimintaa on:

  • olla itsenäinen ja riippumaton ilveshavaintojen kerääjä
  • ilvesneuvonta – Miksi ilves käyttäytyy tietyllä tavalla?
  • Havaintoja ilveksen elämästä -luennot

Voit vapaasti tutkimusnäyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) ilveksen käyttäytymis”tapoja” joita näillä sivuilla on mainittu. Sivulla esitetyt havainnot ja ”koetulokset” eivät ole kiveen hakattu ja lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä, vaan ainoastaan tutkimuksen, koetilanteiden ja seurantojen välittämä, sen hetkinen objektiivinen näyttö asiasta.

”Hän joka on varma asioiden tulkinnastaan, on poikkeuksetta kaikkein erehtyväisin”


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 0440 883 233 tai sähköpostilla ilvestutkimus(a)gmail.com. Katso lisää Ilveshavainto -sivulta

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelleLynx Gong Music

Kaikuja ilvesten metsästä – Villin luonnon puolesta

Katso lisää Lynx Gong Music -sivulta


1994 – ILVESKESKUS – 2019