Ilveskeskus

Ilveksen jäljillä vuodesta 1994 alkaen

”Ilveksen käyttäytymisen ymmärtäminen, on luonnon symbioosien tiedostamista. Vuorovaikutusten välille muodostuva ketju, jonka yksi lenkki ihminen on, yhdistää luonnon monimuotoisuuden, kaiken elämän jatkumoon”

Ilveskeskus on ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymiseen perehtyvä toimija Suomessa. Näyttö, jota lähes kolmen vuosikymmenen aikana ilveksen käyttäytymisestä on saatu, perustuu talvisin toteutettuihin maastoseurantoihin, laajoihin väri-, tuoksu-, ääni-, peili- sekä reaktiokokeisiin ja yksilön mutta myös ryhmäkäyttäytymisen pitkäkestoiseen seurantaan. Ymmärrystä yksilöiden välisistä eroista, opitun sekä sopeuman vaikutuksista on myös laajentanut useiden ilvesyksilöiden persoonallisuuden kartoittaminen. Persoonallisuuden ilmentymissä etsittiin yksilön olevaisuuden tilaan vaikuttavia muuttujia sekä yksilöiden muuttumattomia temperamentti eroja. Mittarina persoonallisuuteen vaikuttavana, ympäristöpaineen (esim. toinen ilvesyksilö, ihminen, ympäristö) lisäksi, ovat olleet seurattavan yksilön hännän liikkeet ja asennot, silmien ja pupillin koko sekä muoto, korvien liikket ja asennot, tarkkailtavan yksilön ulkoinen olemus sekä ilvesten käyttämät äänet/äänteet.

Miksi ilveksen käyttäytymistä selvitetään?

Ymmärtämällä vaistojen, mahdollisten sopeutumien ja eri muuttujien vaikutusta ilvekseen, voimme paremmin ymmärtää taustalta reaktioiden kautta ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Eli oleellista ei ole se, mitä tapahtuu – vaan se, miksi tapahtuu!

Samalla voimme löytää vastauksia ilveksen vaikutuksesta ympäristöön, eli ihmiseen, kotieläimiin ja/tai tuotantoeläimiin mutta myös lukuisiin villin metsän vuorovaikutuksiin. Maastokokeet ovat käyttäytymisen lisäksi antaneet näyttöä ilveksen ravintoketjussa olevien lajien sekä alempien petonisäkkäiden reagoinnista, silloin kun ne tiedostavat ilveksen liikkuvan lähettyvillä. Käänteisesti voimme puolestaan nähdä ympäristön vaikutuksen ilveksen käyttäytymiseen. Vuosien saatossa kertynyttä evidenssiä (näyttöä), hyödynnetään ilvesneuvonnassa, sekä tilanteissa, jossa ilves on syystä tai toisesta osallinen.

Lajituntemusta kasvattaen – myyttien kumoamista

Merkittävä osa Ilveskeskuksen toimintaa on, ilveksen käyttäytymisen tekeminen paremmin ymmärretyksi. Ilvekseen elämään liittyy kansan keskuudessa edelleen myyttejä, luuloja sekä olettamuksia, koska ilveksen käyttäytyminen tunnetaan edelleen rajallisesti. Ja vaikka ilves on suurista petonisäkkäistä eniten hyväksytty, suuntautuu sitä kohtaan myös aika ajoin perusteetonta vihaa.

Itsenäinen ja vapaa toimija

Toimijana Ilveskeskus on itsenäinen sekä riippumaton ja katsoo ilvekseen liittyviä tapahtumia (pihavierailut, vahingot tms.) ilveksen silmin ja sen käyttäytymisen kautta, ottamatta kantaa tilanteen muihin muuttuviin tekijöihin. Seurantojen ja käyttäytymiskokeiden objektiivisuuden mittareina Ilveskeskus pitää näytön avoimuutta, kriittisyyttä, edistyvyyttä sekä itsekorjaavuutta ja itsenäisyyttä.

Ilveskeskuksen toimintaa on:

Ilveksen käyttäytymistä sekä vuorovaikutusta, suhteessa ilvekseen sekä ympäristöön

Esitelmät – Metsäretket


Ilveksen jäljillä -esitelmä

Huomioita ilveksen käyttäytymisestä maasto- ja kokeellisten seurantojen pohjalta. Onko värillä väliä? Kommunikointia yhteisössä ja sen ulkopuolelle. Feromonia sinne sun tänne, ja minkähän vuoksi?

Ainutlaatuista ja monimuotoista evidenssiä, ilman lopullista totuutta. Jo yli 600 esityksen kokemuksella

Tapahtumiin – Messuille – Harrasteporukoille – Kouluille

Katso lisää TÄSTÄ!

Kuvassa: ilveksen jälkijotos


Neuvontaa ilveksen käyttäytymiseen liittyen

Ilveskeskuksen ilvesneuvonta on tiettävästi Suomen ainoa palvelu, josta halukkaat voivat matalalla kynnyksellä tiedustella ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä.

  • Liikkuuko ilves pihassa tai aitovierillä?
  • Voinko itse tehdä etukäteen jotain, ettei ilves kiinnnostuisi tulemaan pihaan?
  • Entä kesykissan ja ilveksen välinen suhde?
  • Näitä ja paljon muuta ilvekseen liittyvää saat Ilvesneuvonnasta.

Katso lisätietoa Ilvesneuvonta -sivulta


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen Ilveshavainto -sivulta.

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä ilvesmetsästyksen perusteena!

Ilveskeskus on kerännyt havaintoja ilvesten liikkeistä 1990 luvulta lähtien ja ne ovat pieni mutta tärkeä osa lajin käyttäytymisseurantaa. Kiitos kun autat laajentamaan ymmärrystä ilveksen käyttäytymisestä, ilmoittamalla havainnot Ilveskeskukseen !!!


”Ilveksen jäljillä” -metsäretket

”Ainutlaatuiset ilvesretket vuodesta 1995 alkaen”

Ilveskeskus järjestää kesäisin kaikille avoimia metsäretkiä. Mutta jos haluat retkeillä tutulla porukalla, niin sekin on mahdollista, kun tilaat ilvesretken omalle ryhmällesi. Tilausretket sopivat tapahtumiin, perhe, tyhy- tai harrasteryhmille. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien.

Lisätietoa retkistä myös TÄSTÄ!

Avoimet yleisöretket jatkuvat toukokuussa 2023


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja, joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Siirry Ilvesten youtube kanavalle


Salametsästys on rikos!

Salametsästystä, eli luvatonta metsästystä ei tule katsoa läpi sormien. Jokainen luvatta kaadettu ilves (tai muu luvanvarainen eläin) on miinus luonnon monimuotoisuudelle ja mustamaalaa luvallista metsästystä sekä sen harrastajia. Ilmoittamalla tiedossasi olevan salametsästystapahtuman poliisille, autat ilveksiä, villiä luontoa ja laillisesti metsästäviä, välttämään leimautumista salametsästäjiksi. Miksi et ilmoittaisi?


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla sekä esityksissä kerrotut päätelmät sekä kokeiden antamat näytöt, eivät ole kiveen hakattu, lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä. Joten voit näyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) niitä käyttäytymis”tapoja”, joista näillä sivuilla tai esityksissä olen kertonut tai kerron.

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.


1994 – ILVESKESKUS – 2023