Ilveskeskus

Ilveksen käyttäytymiseen perehtyvä toimija

Ilveskeskus on ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymiseen perehtyvä toimija Suomessa. Näyttö, jota lähes kolmen vuosikymmenen aikana ilveksen käyttäytymisestä on saatu, perustuu talvisin toteutettuihin maastoseurantoihin, laajoihin väri-, tuoksu-, ääni-, peili- sekä reaktiokokeisiin ja yksilön mutta myös ryhmäkäyttäytymisen seurantaan. Ymmärrystä yksilöiden välisistä eroista, opitun sekä sopeuman vaikutuksista on myös laajentanut useiden ilvesyksilöiden persoonallisuuden kartoittaminen. Persoonallisuuden ilmentymissä etsittiin yksilön olevaisuuden tilaan vaikuttavia muuttujia sekä yksilöiden muuttumattomia tempperamentti eroja. Mittareina ympäristöpaineen ja ulkoisten muuttujien lisäksi ovat olleet ilveksen hännän liikkeet ja asennot, silmien ja pupillin koko sekä muoto, korvien liike ja asennot, tarkkailtavan yksilön ulkoinen tila sekä ilveksen käyttämät äänet/äänteet.

Miksi ilveksen käyttäytymistä selvitetään?

Ymmärtämällä ilveksen reaktioita, vaistojen vaikutusta sekä mahdollisia sopeutumia ja näihin vaikuttavia muuttujia (96 kpl), voimme paremmin ymmärtää ilveksen käyttäytymistä ja käyttäytymiseen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Samalla voimme ehkä löytää vastauksia ilveksen vaikutuksesta ympäristöön, ihmiseen, kotieläimiin ja/tai tuotantoeläimiin mutta myös lukuisiin villin metsän vuorovaikutuksiin. Maastokokeet ovat käyttäytymisen lisäksi antaneet näyttöä ilveksen ravintoketjussa olevien lajien sekä alempien petonisäkkäiden reagoinnista, silloin kun ne tiedostavat ilveksen liikkuvan lähettyvillä. Käänteisesti voimme puolestaan nähdä ympäristössä esiintyvien muuttujien ja muiden elämänmuotojen vaikutuksen ilveksen elämään. Käyttäytymisestä saatua evidenssiä (näyttöä) hyödynnetään mm. ilvesneuvonnassa, eli tilanteissa, jossa ilves on osallinen. Ilveskeskus lähestyy ilveskissan käyttäytymiseen liittyviä tapahtumia, aina ilveksen silmillä katsoen. Eli, oleellista ei ole se, että tapahtuu, vaan se, miksi tapahtuu – niin kuin tapahtuu!

Seurantojen ja kokeiden objektiivisuuden mittareina Ilveskeskus pitää näytön avoimuutta, kriittisyyttä, edistyvyyttä sekä itsekorjaavuutta ja itsenäisyyttä.

Ilveskeskuksen toimintaa


Neuvontaa ilveksen käyttäytymiseen liittyen

Ilveskeskuksen ilvesneuvonta on tiettävästi Suomen ainoa palvelu, josta halukkaat voivat matalalla kynnyksellä tiedustella ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä.

Liikkuuko ilves pihassa tai aitovierillä? Voinko itse tehdä etukäteen jotain, ettei ilves kiinnnostuisi tulemaan pihaan? Entä kesykissan ja ilveksen välinen suhde? Näitä ja paljon muuta ilvekseen liittyvää saat Ilvesneuvonnasta.

Katso lisätietoa Ilvesneuvonta -sivulta


Ilveshavainnot

Tekemäsi havainnot ilveksestä voit ilmoittaa soittamalla, teksti- tai WhatsApp viestillä sekä sähköpostilla.

Katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen Ilveshavainto -sivulta.

Huom! Ilmoitettuja havaintoja ei jaeta kolmannelle osapuolelle!


Luontoretket ilvesteemalla

Ilveskeskus järjestää kesäisin kaikille avoimia luontoretkiä. Jos haluat retkeillä tutulla porukalla, niin sekin on mahdollista. Tilausretket sopivat tapahtumiin, perhe, tyhy- tai harrasteryhmille, jotka haluavat kokea metsäretken ilvesteemalla ja ”omalla” porukalla. Ilvesretket ovat olleet osa ilveskeskuksen toimintaa jo vuodesta 1995 lähtien. Kysy lisätietoja 041 313 0525 Ilveskeskus.

Lisätietoa retkistä myös TÄSTÄ!

Kesän 2022 viimeinen avoin yleisöretki

Suomen luonnon päivänä la. 27.8. klo. 13-15. ”Ilveksen jäljillä” metsäretki. Ilmoittaudu mukaan 041 313 0525.


Ilveksen jäljillä -esitelmä

Huomioita ilveksen käyttäytymisestä maasto- ja kokeellisten seurantojen pohjalta. Onko värillä väliä? Kommunikointia yhteisössä ja sen ulkopuolelle. Feromonia sinne sun tänne, ja minkähän vuoksi?

Ainutlaatuista ja monimuotoista evidenssiä, ilman lopullista totuutta. Jo lähes 500 esityksen kokemuksella

Tapahtumiin – Messuille – Harrasteporukoille – Kouluille

Katso lisää TÄSTÄ!


Ilveskeskuksen Youtube -kanava

Ilvesten Youtube kanavalta löydät videoklippejä mm. erilaisista koetilanteista, joissa etsittiin ilvekseen käyttäytymiseen vaikuttavia reaktiokytköksiä värien, hajujen ja muiden muuttujien kautta. Lisäksi kanavalla on harvoin kuultuja ääniä ja äänisarjoja, joita ilvekset käyttävät kommunikoinnissaan. Käy tutustumassa ilveskanavaan!

Siirry Ilvesten youtube kanavalle


Huom! Ilveskeskuksen sivuilla sekä esityksissä kerrotut päätelmät sekä kokeiden antamat näytöt, eivät ole kiveen hakattu, lopullinen totuus ilveksen käyttäytymisestä. Joten voit näyttöön nojaten falsifioida (osoittaa vääräksi) niitä käyttäytymis”tapoja”, joista näillä sivuilla tai esityksissä olen kertonut tai kerron.

TerveisinJussi Ristonmaa, Ilveskeskus.1994 – ILVESKESKUS – 2022