Ympäristökasvatus

Ilveskeskuksen tehtävä on lisätä ihmisen ymmärrystä ilveksestä (Lynx lynx), niiden käyttäytymisestä sekä elämästä. Vuodesta 1995 lähtien erilaisiin ilvesesityksiin on osallistunut jo yli 37 000 kuulijaa ja matka jatkuu…

Ilveskeskus toteuttaa ympäristökasvatusta useasta lähestymissuunnasta (etologia, biologia, ekologia, tarinankerronta, musiikki, kuvat, videot, runot, aforismit, työpajat) katsottuna. Usein ohjelmissa myös yhdistellään edellä mainittuja tapoja, kerrottaessa ilveksen elämästä Kaikkien ohjelmien perusta on ilveksen käyttäytymiseen liittyvä tutkimus ja sitä kautta laajentunut ymmärrys ilveksen elämästä.

Parhaillaan meneillään olevan ympäristökasvatushankkeen aikana (2014 – 2017) Ilveskeskus tuottaa myös uutta opetusmateriaalia ilveksestä peruskoulujen käyttöön. Samalla hankkeen aikana etsitään ja toteutetaan uusia tapoja toimia ympäristökasvatuksen parissa.

HUOM!

”Ilveksen jäljillä” ympäristökasvatusmateriaali on valmistunut. Materiaali sisältää seuraavat osiot: DVD – Erämaiden äänetön vaeltaja, OpenIlves, Ilvestehtävät, orvon ilveksen tarina sekä luontopolkutehtävät. Materiaali on maksutonta. Soveltuu 3-4 luokille, erilaisille kerhoille ja ryhmille, joissa halutaan lisätietoa ilveksen elämästä. Erämaiden äänetön vaeltaja DVD sopii hyvin myös yläluokkien ja aikusväestön käyttöön.

Ilveksen etologiaa hanketta tukevat:

  • Ympäristöministeriö / Keski-Suomen ELY-keskus
  • WWF-Suomi
  • Ähtäri Zoo