Ilvesohjelmat

Luennot ja oppitunnit

Ilveskeskuksen luennoilla lähestytään ilveksen käyttäytymistä (Etologia) sekä sisäisten ja ulkoisten ärsykereaktiokytkösten aikaan saamia reagointeja ilveksessä. Luento pohjautuu liki 24 vuoden aikana tehtyihin havaintoihin sekä kokeiden tuottamiin päätelmiin ilveksestä, olematta kuitenkaan kiveen hakattu totuus ilvesten käyttäytymisestä. Luennot eivät anna vastausta populaatioiden alueellisiin kokoihin, niiden muutoksiin tai ilveksen paikallisiin kanta-arvioihin, kuten ei myöskään valtakunnantason kanta-arvioihin.

”Ilveksen etologiaa”  -luento avaa ilveksen käyttäytymistä ja elämää. Kehrääkö ilves?  Onko ilvesten elämässä hierarkisia järjestelmiä tai sääntöjä? Kuinka ilvekset viestittävät asioita ja millaista ”puhetta” tai muita viestintätapoja ilveksillä on keskinäisessä kommunikoinnissa? Miksi ilves saalistaa uuden saaliin, eikä mielellään hyödynnä kylmää ja jäätynyttä ravintoa talvella? Onko yksilöiden käyttäytymisen eroavaisuudet persoonallisuus eroja, sopeutumaa tai oppimista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme vastauksia Ilveksen etologiaa -luennolla. Mukana myös kuvia, ääntä sekä eri tutkimustilanteissa kuvattua videomateriaalia. Luennon kesto 45-90 min, sopimuksen mukaan.

Lisätiedot luennoista

Ilveskeskuksen luennot ovat Ilveskeskuksen toteuttamaa ympäristökasvatus toimintaa villin luonnon monimuotoisuuden ja ilvesten puolesta. Ilveskeskus voittoa tavoittemattomana yleishyödyllisenä järjestönä ei peri palkkioita luennoista tai esityksistä. Mutta vuoden 2018 alusta lukien matkakulut toivotaan luennon tilaajan korvaavan. Luennon tilaaja voi halutessaan tukea Suomen WWF:n työtä lumileopardien hyväksi suoraan WWF-Lumileopardi linkin kautta.

Ilveskeskus / Jussi Ristonmaa / 0440 883 233, info.ilveskeskus(a)gmail.com

Vuoden 2018 alusta uutena ohjelmana – LynxGong -Konsertit ja Äänitarinat

Vuoden 2018 alusta lukien monimuotoiset LynxGong – konsertit ja äänitarinat tuovat kuulijoille kaikuja ilvesten metsästä. ”LynxGong” ohjelmat ovat Ilveskeskuksen tuottamia ainutlaatuisia konserteja sekä tarinoita jotka sopivat ohjelmaksi erilaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin sekä festareille. Esitysten innoitus ja rytmit kumpuavat villin metsän äänikudoksista, Suomen luonnon monimuotoisuudesta, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä symbioosista – metamorfoosista. LynxGong konserteilla ja esityksillä Ilveskeskus haluaa myös muistuttaa kuulijoita, luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, kaikkien elämänmuotojen elämän kannalta.

Perussoittimina konserteissa ja tarinoissa ovat suuret gongit 2-4kpl, Ø 80-92cm. Lisäksi mukana kehräävät didjeridu, Zenko drum, basso natiivihuilu sekä erilaiset percussiot. Soittimet ja niiden määrä vaihtelee esityksen sisällön ja pituuden mukaan. Alla lyhyet kuvaukset ohjelmista.

”Kaikuja ilvesten metsästä” on monimuotoinen LynxGong -konsertti joka vie kuulijat sadunhohtoisiin sammalikkoihin, kuusen juurelle, ilveksen kotimetsään. Konsertissa kuulet ”metsän” kaikuja, jotka kuljettavat osallistujat valvetilasta unen rajamaille, rentoutuneeseen olotilaan. Ilvesten metsän kaiut kumpuavat Ilveskeskuksen gongien (4kpl) ja percussioiden äänikudoksista. Konsertin kesto noin. 30min. tai sopimuksen mukaan. Voidaan toteuttaa myös isossa kodassa, ilvesten kotimetsässä. Sopii erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ohjelmaksi.

”Metamorfoosi” on visuaalinen äänitarina jossa runolliset ajatelmat saavat tuulta tassujensa alle gongien, didjeridu:n sekä percussioiden äänikudoksista ja rytmityksestä. Esityksessä ilvekset liikkuvat avaruuden kuvallisissa maisemissa ja esitys päättyy ihmisen metamorfoosiin – ilvestenihmiseksi. Kesto noin 15min. Metamorfoosissa kehrää ohjelman lyhyyden vuoksi vain kaksi (2) gongia. Sopii tapahtumiin ja tilaisuuksiin ohjelmaksi.

”LynxPurring”  -rentouttava äänitarina. Kissaeläimenä ilves omaa erinomaisen taidon rentoutua ja ladata ”akkuja”, rauhoittaa lajitoveria sekä vähentää omia kipuja tai sairautta kehräyksen avulla. Kehräyksen parantava ja rauhoittava vaikutus ilveksellä perustuu kehräyksestä syntyvään äänen värähtelyyn ja siitä syntyvään myötävärähtelyyn (resonaatio). Koska luonnollista ilveksen kehräystä on hieman haasteellista päästä kuulemaan ja kokemaan, silta ilveksen kehräämisen sekä rentoutumisen välille rakentuu soittimien tuottaman äänen värähtelynopeuden herzin (Hz) sekä myötävärähtelyn (resonaatio) välityksellä. Summasummaarum: koska kehräystaajuudet auttavat ilveksiä rentoutumaan, rauhoittamaan ja helpottamaan kipua, niin miksi sama menetelmä (ääni ja värähtely) ei auttaisi meitä ihmisyksilöitä, pääsemään kivuttomampaan ja rentoutuneeseen tilaan. Yksinkertaistaen: ”LynxPurring” tarinassa on kyse äänitaajuuden hyödyntämisestä samassa merkityksessä, kuin mitä ilvekset ovat tehneet jo kautta aikojen.

Tämän LynxGong äänitarinan osallistujat saavat kokea lattialla patjalla huilaten (omat patjat, peitot ja tyynyt). Sopii hyvin pienille ryhmille (10-15hlöä). Kesto n. 1,5h, josta varsinainen rentoutus 1h.

Miten, missä, kenelle?

LynxGong -konsertit ja äänitarinat ovat Ilveskeskuksen toteuttamaa ympäristökasvatus toimintaa ilvesten ja villin luonnon monimuotoisuuden puolesta. Koska Ilveskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen järjestö, ei Ilveskeskus ota esityksistä palkkiota. Jotta LynxGongi:en kehrääminen mahdollistuu myös seuraavassa paikassa, toivoo Ilveskeskus kuitenkin, että aiheutuneet matkakulut korvattaisiin tilaajan toimesta. Halutessaan tilaaja voi tukea Suomen WWF:n työtä lumileopardien hyväksi,  suoraan WWF-Lumileopardi linkin kautta.

llveskeskus – 0440 883 233 – Jussi Ristonmaa, info.ilveskeskus(a)gmail.com

”LynxGong kehrää ihmisille, eläimille, kedon kukille, metsän puille, puhtaalle vedelle, puhtaalle ilmalle ja puhtaalle maalle. LynxGong kehrää kaiken elämän itseisarvolle – Luonnon monimuotoisuudelle”