Ilvesluennot

Luennot ja oppitunnit

Ilveskeskuksen luennoilla lähestytään ilveksen käyttäytymistä (Etologia) sekä sisäisten ja ulkoisten ärsykereaktiokytkösten aikaan saamia reagointeja ilveksessä. Luento pohjautuu liki 24 vuoden aikana tehtyihin havaintoihin ja kokeiden tuottamiin päätelmiin, olematta kuitenkaan kiveen hakattu totuus ilvesten käyttäytymisestä. Luennot eivät anna vastausta populaatioiden alueellisiin kokoihin, niiden muutoksiin tai ilveksen paikallisiin kanta-arvioihin, kuten ei myöskään valtakunnantason kanta-arvioihin

”Ilveksen etologiaa”  -luento avaa ilveksen käyttäytymistä ja elämää. Kehrääkö ilves?  Onko ilvesten elämässä hierarkisia järjestelmiä tai sääntöjä? Kuinka ilvekset viestittävät asioita ja millaista ”puhetta” tai muita viestintätapoja ilveksillä on keskinäisessä kommunikoinnissa? Miksi ilves saalistaa uuden saaliin, eikä mielellään hyödynnä kylmää ja jäätynyttä ravintoa talvella? Onko yksilöiden käyttäytymisen eroavaisuudet persoonallisuus eroja, sopeutumaa tai oppimista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme vastauksia Ilveksen etologiaa -luennolla. Mukana myös kuvia, ääntä sekä eri tutkimustilanteissa kuvattua videomateriaalia. Luennon kesto 45-90 min, sopimuksen mukaan.

Lisätiedot luennoista

Ilveskeskus / Jussi Ristonmaa / 0440 883 233.