Ilvesohjelmat

Tarinoita ja rytmejä elämän puolesta

Kaikki elämä tällä kauniilla Maa-planeetalla tarvitsee puhdasta vettä, puhdasta maata ja puhdasta ilmaa. Vailla näitä kaiken elämän peruselementtejä elämä tällä planeetalla on mahdotonta. Ilveskeskuksen musiikillisissa tarinoissa tarjoan kuulijoille kokemuksia villistä luonnosta sekä rentouttavasta äänimaailmasta. Haluan soitollani ja tarinoilla yhdistää ihmisen ja luonnon kaikkien elämänmuotojen parhaaksi. Haluan kertoa äänikudosten, runojen ja ajatelmien kautta siitä miten tärkeää luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän jatkumisen kannalta. Kerron rytmien saattelemana tämän kauniin sinisen planeetan tarinaa, kerron metsän eläinten tarinaa, kerron kaiken elämän itseisarvon tarinaa.

”Soittoni soi luonnolle ja sen elämää ylläpitävälle monimuotoisuudelle. Soittoni soi ihmisille, eläimille, metsän puille, kedon kukille sekä puhtaalle ilmalle, maalle ja vedelle. Soittoni soi elämän itseisarvolle”

”Kaikuja ilvesten metsästä”  Ilvesten metsästä kaikuvassa tarinassa ihminen, luonto sekä villieläimet tarjoavat symboolisesti tassua toisilleen, ikiaikojen liiton sinetiksi. Äänikudosten välissä polveilevat ajatelmat kuljettavat kuulijoita retkelle sadunhohtoisiin sammalikkoihin – ilvesten kotimetsään. Mukana soivat didjeridu, natiivihuilu ja percussiot.

”Gongi-Ilves”  on harmoonisten äänikudosten muodostama rentouttava ”gongikonsertti”. Äänimaailmaa luon vaihdellen 2-3 gongilla mutta myös didjeridu:lla, natiivihuilulla sekä percussioilla. Gongit kehräävät esityksessä matalien äänitaajuuksien syväluotaavia kerroksia, ilvesgongin rakentaessa monimuotoisen ylä-äänien kirjon. Erilaiset percussiot täydentävät äänimaailmaa yhdessä didjeridu:n sekä natiivihuilu:n kanssa. Ohjelmaan voidaan sisällyttää myös ajatelmia, runoja sekä aforismeja luonnosta ja ilveksistä.

”Ilves kehrää – Lynx Purring” – gongirentoutus. Ihminen on osa monimuotoista luontoa yhdessä villieläinten, puiden, kasvien, veden, maan ja hengittämämme ilman kanssa. Luonnossa oleskelun, liikkumisen ja metsän äänimaailman kokemisen tiedetään käynnistävän runsain mitoin ihmisyksilön terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä prosesseja. Lisäksi ”sulautuminen” luonnon kanssa samaan rytmiin voi syventää ja herkistää suhdettamme elämän monimuotoisuutta kohtaan. Idea tähän rentoutukseen on syntynyt vuosien saatossa niistä tilanteista, joissa olen saanut kuulla ja kokea ilveksen matalataajuisen kehräyksen, niiden nauttiessa elämästään. Nämä hetket ovat olleet mukavan rauhoittavia, sillä ilves ei rentoudu jos se tuntee olonsa turvattomaksi. Noissa hetkissä ilveksen kehräystä kuunnellessa ovat ihminen, villieläimet sekä kaikkea elämää ylläpitävä luonto tarjonneet symbolisesti tassua toisilleen, ikiaikojen liiton sinetiksi.

Kissaeläimenä ilves omaa erinomaisen taidon rentoutua ja ladata ”akkuja”, rauhoittaa lajitoveria sekä vähentää omia kipuja tai sairautta kehräyksen avulla. Kehräyksen parantava ja rauhoittava vaikutus ilveksellä perustuu kehräyksestä syntyvään äänen värähtelyyn ja siitä syntyvään kehon myötävärähtelyyn (resonaatio). Koska luonnollista ilveksen kehräystä on hieman haasteellista päästä kuulemaan ja kokemaan, silta ilveksen kehräämisen sekä äänitarinan välille rakentuu soittimien tuottaman äänen värähtelynopeuden herzin (Hz) sekä myötävärähtelyn (resonaatio) välityksellä.

Myötävärähtelystä – Rentoutumiseen

Rentoutuksessa soittimien ääniresonaatiot synnyttävät myötävärähtelyn kehomme lihaksiston ja elimistön kanssa. Ihmisen koostuessa yli 70% vedestä, kulkeutuu äänivärähtelyn vaikutus tunto- mutta myös kuuloaistin kautta tehokkaasti kehoomme, mahdollistaen rentoutumisen ja omien endorfiiniemme muodostumisen. Rentoutumisen ja stressin vähenemisen myötä, ääniresonaatio voi myös vähentää erilaisia kipuja ja tuottaa näin kokemuksen lääkkeettömästä kivunhallinnasta. Osallistuminen ”Ilves kehrää” rentoutukseen ei sulje pois mitään lääketieteen ammattilaisen suunnittelmaa ja antamaa hoitoa, lääkitystä tai toimenpidettä. Mutta se voi tukea em. toimia ja edistää näin hyvinvointiasi yhteistyössä lääketieteen kanssa. ”Ilves kehrää” rentoutuksessa ei ole mitään mystiikkaa eikä se kiinnity maailmankatsomuksiin eikä filosofiaan. Rentoutuksessa olet vuorovaikutuksessa ainoastaan soittimien tuottaman äänimaailman ja niiden synnyttämän resonaation kanssa. Ja se miten kuulija kokee soittimien tuottamat vaikutukset, on jokaisen henkilökohtainen kokemus. Osallistujien ajatusta ei myöskään ohjata sanallisesti suuntaan tahi toiseen. Näin ollen fyysinen ja psyykkinen osa-alueesi voi ottaa soittimien äänistä juuri sen vaikutuksen, joka parhaalla mahdollisella tavalla auttaa sinua nauttimaan kokemuksesta ja rentoutumaan.

Osallistuminen

Osallistuminen on helppoa. Voit huilata lattialla patjalla viltin alla (oma alusta, tyyny ja viltti mukaan). Mitään muuta ei tarvita, kuin että suljet silmät ja annat äänien vaikuttaa. Kesto 1-1,5 h., sopimuksen mukaan. Ohjelma sopii ryhmälle joka haluaa kokea monimuotoisen ohjelman jonka inspiraation lähteenä ovat ilvekset ja niiden kehräys. Sopimuksen mukaan alussa voi olla myös ajatelmia, aforismeja sekä runoja ilveksistä ja muusta metsänkansasta. Mikäli kiinnostuksesi syttyi, niin ole yhteydessä, sovitaan missä ja milloin voit työporukan tai muun ryhmän kanssa kokea soittimien rentouttavan kehräyksen. Ps. jos koet, että itsellesi sopii rentoutuminen paremmin yksin tai kaverin kanssa, niin se on myös mahdollista toteuttaa.

Luennot – Opetusmateriaali

”Ilveksen etologiaa” kuljettaa osallistujat tutustumaan ilveksen käyttäytymisen monimuotoisiin symbiooseihin. Kehrääkö ilves?  Entä millaista on ilvesten elämä ja onko niissä hierarkisia järjestelmiä tai sääntöjä? Kuinka ilvekset viestittävät asioita ja millaista ”puhetta” tai muita viestintätapoja ilveksillä on keskinäisessä kommunikoinnissa? Miksi ilves saalistaa uuden saaliin, eikä mielellään hyödynnä kylmää ja jäätynyttä ravintoa talvella? Onko yksilöiden käyttäytymisen eroavaisuudet persoonallisuus eroja, sopeutumaa tai oppimista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme vastauksia Ilveksen etologiaa -luennolla. Mukana myös kuvia, ääntä sekä eri tutkimustilanteissa kuvattua videomateriaalia. Luennon / oppitunnin kesto 45-90 min, sopimuksen mukaan.

”Ilveksen jäljillä” ympäristökasvatusmateriaali sisältää seuraavat osiot: DVD – Erämaiden äänetön vaeltaja, OpenIlves, Ilvestehtävät, orvon ilveksen tarina sekä luontopolkutehtävät. Materiaali on maksutonta ja se soveltuu 3-4 luokille, erilaisille kerholle ja ryhmille, joissa halutaan lisätietoa ilveksen elämästä. DVD sopii myös yläluokille sekä aikuisväestölle. Pyydä aineisto Ilveskeskukselta. Voit myös ladata maksuttoman aineiston mappa.fi sivuston kautta hakusanalla ”ilves” ja sieltä ”Ilveksen jäljillä”

Lisätiedot

Ilveskeskus / Jussi Ristonmaa / 0440 883 233. Ilveskeskuksen ohjelmille ei ole määritelty hintaa. Tilaaja tai osallistujat voivat halutessaan tukea vapaaehtoisella lahjoituksella Ilveskeskuksen tekemää ympäristökasvatustyötä. Kulukorvaukset toivotaan kuitenkin kilahtavan ilvesten hyväksi, koska se mahdollistaa karavaanin kulkemisen seuraavaan paikkaan. Kaikki Ilveskeskuksen musiikilliset ohjelmat ovat akustisia. Ilveskeskus pidättää itselleen mahdollisuuden sopeuttaa ohjelmien sisältöä ja/tai käytettäviä soittimia vallitsevien olosuhteiden mukaan (esim. ulkoesityksessä – säätila).