Ilvesohjelmat

Ilveskeskuksen luennot ja oppitunnit ovat jakaneet tietoa ilveksen elämästä turuilla, toreilla ja aitovierillä jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Ilveksen käyttäytymistä kuulijoille avaa ”Ilveksen etologia” -luento ja kouluille sopii hyvin ”Ilveksen jäljillä”  oppitunti ja/tai ”Ilveksen jäljillä” oppimateriaali.

”Kaikuja ilvesten metsästä”  tarinat antavat puolestaan musiikillisia kokemuksia sekä kosketuksia erämaiden äänettömään vaeltajaan. Tarinoissa kehräävät ajatelmien lomassa gongit, didjeridu, natiivihuilut ja percussiot.  Kaikki ohjelmat sulautuvat myös toisiinsa, jolloin muodostuva kokonaisuus avaa laajasti ilvesten elämää ja luonnon monimuotoisuuden merkitystä kaiken elämän hyvinvoinnin kannalta. Luennot ja tarinat sekä musiikilliset ohjelmat sopivat erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ohjelmaksi.

Luennot

”Ilveksen etologiaa”  -luento avaa ilveksen käyttäytymistä ja elämää. Kehrääkö ilves?  Onko ilvesten elämässä hierarkisia järjestelmiä tai sääntöjä? Kuinka ilvekset viestittävät asioita ja millaista ”puhetta” tai muita viestintätapoja ilveksillä on keskinäisessä kommunikoinnissa? Miksi ilves saalistaa uuden saaliin, eikä mielellään hyödynnä kylmää ja jäätynyttä ravintoa talvella? Onko yksilöiden käyttäytymisen eroavaisuudet persoonallisuus eroja, sopeutumaa tai oppimista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme vastauksia Ilveksen etologiaa -luennolla. Mukana myös kuvia, ääntä sekä eri tutkimustilanteissa kuvattua videomateriaalia. Luennon / oppitunnin kesto 45-90 min, sopimuksen mukaan.

Opetusmateriaali

”Ilveksen jäljillä” materiaali sisältää seuraavat osiot: Erämaiden äänetön vaeltaja – DVD, OpenIlves, Ilvestehtävät, Orvon ilveksen tarina sekä Luontopolkutaulut. Materiaali on maksutonta ja se soveltuu 3-4 luokille, erilaisille kerholle ja ryhmille, joissa halutaan lisätietoa ilveksen elämästä. DVD sopii myös yläluokille sekä aikuisväestölle. Pyydä aineisto Ilveskeskukselta. Voit myös ladata maksuttoman aineiston mappa.fi sivuston kautta hakusanalla ”ilves” ja sieltä ”Ilveksen jäljillä” tai suoraan Ilveksen jäljillä

Kaikuja ilvesten metsästä

Ilveskeskuksen äänitarinat kertovat sanoin, sävelin ja ajatelmin ilvesten elämästä. Tarinoissa soivat sisällöstä ja tarinan pituudesta riippuen didjeridu ja/tai natiivihuilut, gongit sekä percussiot. Esitykset sopeutuvat ajallisesti (10-90min) ja sisällöltään erilaisiin tapahtumiin.

”Kaikuja ilvesten metsästä” tarinat tarjoavat ainutlaatuisia äänikudoksia ja monimuotoisia rytmejä ilvesten inspiroimana. Soitolla ja tarinoilla tahdon yhdistää ihmisen sekä luonnon, kaikkien elämänmuotojen parhaaksi. Kertokoon sävelet, runot ja ajatelmat sen, miten tärkeää luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän jatkumisen kannalta. Kertokoon rytmit tämän kauniin sinisen planeetan tarinaa, metsän eläinten tarinaa ja kaiken elämän itseisarvon tarinaa.

”Soittoni soi luonnolle ja sen elämää ylläpitävälle monimuotoisuudelle. Soittoni soi ihmisille, eläimille, metsän puille, kedon kukille sekä puhtaalle ilmalle, maalle ja vedelle. Soittoni soi elämän itseisarvolle”

Kesäisin voit myös kuulla ”Kaikuja ilvesten metsästä” turuilla, toreilla ja aitovierillä, kun jalkaudun soittimien kanssa tarinoimaan ohikulkijoille, eri kaupunkien keskustoissa.

”Ilves kehrää – Lynx Purring” – gongirentoutus ryhmälle. Ihminen on osa monimuotoista luontoa yhdessä villieläinten, puiden, kasvien, veden, maan ja hengittämämme ilman kanssa. Luonnossa oleskelun, liikkumisen ja metsän äänimaailman kokemisen tiedetään käynnistävän runsain mitoin ihmisyksilön terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä prosesseja. Lisäksi ”sulautuminen” luonnon kanssa samaan rytmiin voi syventää ja herkistää suhdettamme elämän monimuotoisuutta kohtaan. Idea tähän rentoutukseen on syntynyt vuosien saatossa niistä tilanteista, joissa olen saanut kuulla ja kokea ilveksen matalataajuisen kehräyksen, niiden nauttiessa elämästään. Nämä hetket ovat olleet mukavan rauhoittavia, sillä ilves ei rentoudu jos se tuntee olonsa turvattomaksi. Noissa hetkissä ilveksen kehräystä kuunnellessa ovat ihminen, villieläimet sekä kaikkea elämää ylläpitävä luonto tarjonneet symbolisesti tassua toisilleen, ikiaikojen liiton sinetiksi. Katso ”Lynx Purring” sivustolta lisätietoa rentoutusohjelmasta ja sen intentiosta sekä siitä mikä yhdistävä tekijä kytkee gongirentoutuksen ilvekseen.

Lisätiedot ohjelmista ja tilaukset

Ilveskeskus / Jussi Ristonmaa / 0440 883 233. Ilveskeskuksen ohjelmille ei ole määritelty hintaa. Tilaaja tai osallistujat voivat halutessaan tukea parhaaksi katsomallaan tavalla, Ilveskeskuksen tekemää työtä ilvesten ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kulukorvaukset toivotaan kuitenkin kilahtavan ilvesten hyväksi, koska se mahdollistaa karavaanin kulkemisen seuraavaan paikkaan. Kaikki Ilveskeskuksen musiikilliset ohjelmat ovat akustisia. Ilveskeskus pidättää itselleen mahdollisuuden sopeuttaa ohjelmien sisältöä ja/tai käytettäviä soittimia vallitsevien olosuhteiden mukaan (esim. ulkoesityksessä – säätila).