Ilveskeskuksen toiminta

Ilvestutkimus, -tiedotus sekä ilvekseen liittyvä ympäristökasvatus monin eri tavoin ja eri kohderyhmille ovat Ilveskeskuksen toiminnan runko ja perusta. Ilveskeskuksen tukijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Mikäli haluat tukea Ilveskeskusta jäsenyyden kautta, niin laita nimesi ja yhteystietosi info.ilveskeskus(a)gmail.com sähköpostiin. Ilveskeskus ei peri jäsenmaksua jäseniltä.

Alla joitakin yhteisiä kokemuksia ilvesten kanssa, vuosien varrelta.

 • Ekologinen ilvestutkimus
 • Ilvesjärjestön perustaminen
 • Luentoja ilveksen käyttäytymisestä
 • Ilveshavaintojen vastaanotto – Jälki, näkö ym. havainnot
 • Ympäristökasvatus ilvesteemalla kouluissa
 • Suurpetoyhdyshenkilön tehtävät
 • Osallistuminen K-S suurpetoneuvottelukuntaan
 • Viranomaisten ”avustajana” mm. karhun, suden, ahman ja ilveksen jälkien sekä muiden merkkien maastotarkastuksissa, eri tilanteissa
 • Ihmisen suhtautuminen suurpetoihin -tutkimus. Hanke piti sisällään 12 yleisötilaisuutta eri puolilla Keski-Suomea ja tilaisuuksissa oli yleisöä 1100 hlöä. Tutkimukseen vastasi suoraan yli 500 ihmistä. Lisäksi lukuisat järjestöt ja yhteisöt esittivät omat mielipiteet suurpeto suhteeseensa
 • Luonnonvaraisten ilvesten hoitolatoiminnan käynnistäminen
 • Erämaiden äänetön vaeltaja luontopolku ja ilvesteemaretkien pitäminen yrityksille ja yhteisöille
 • Laukaan luontokoulun toimija, ilveksen jäljillä -ohjelma
 • Suomen WWF:n suurpetoasiantuntijan vapaaehtoistehtävät
 • Lukuisia radio, tv sekä lehtijuttuja ja haastatteluja ilvekseen liittyen
 • Esityksiä ja lausuntoja ilvestä koskevaan lainsäädäntöön sekä päätöksentekoon
 • Useita tutkintapyyntöjä ilvesten salametsästykseen liittyen
 • Opastetut ilvesretket maastoon sekä perheretkien järjestäminen ilvesteemalla
 • Ilveksen kannanhoitosuunnitelman asiantuntijahaastattelu
 • Luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta järjestettyjä tapahtumia 14 kpl
 • Maan Rytmit -musiikkiperformanssit luonnon ja kaikkien elämänmuotojen itseisarvon puolesta
 • Rauha ihmisen ja luonnon välille -performansseja eri puolilla Suomea, kaduilla sekä puistoissa, n. 80 kpl.
 • Työpajoja ilvestutkimuksesta ja ympäristökasvatuksesta
 • Ilvekseen liittyvä neuvontapalvelu (pihailves, tms.)
 • Opettajien veso ja ympäristökoulutuspäivien ilvesohjelmia
 • Ympäristökasvatus, luennot, työpajat ja esitykset kouluissa, tilaisuuksissa sekä tapahtumissa
 • Ilveksen jäljillä -tapahtuma, tiedettä-taidetta-toimintaa
 • Ilveksen etologiaa tutkimushanke
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton petoryhmän jäsen
 • Veljeni-Ilves Tarinankerronta
 • Didge-Ilves -performanssit
 • Villin Luonnon Päivät
 • Ilveksen Etologiaa -hanke
 • Ilveksen jäljillä opetusmateriaali ja DVD
 • Lynx Gong esitykset – konsertit – rentoutukset – meditaatiot

Ja matka jatkuu…

Lisätiedot Ilveskeskuksen toiminnasta: 0440 883 233, Jussi Ristonmaa