Ilveskeskus

Ilveskeskus on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka tehtävänä on tuottaa sekä jakaa objektiivista tutkimukseen perustuvaa tietoa Ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä ja elämästä.

Ilveskeskuksen sivuilta löydän tietoa ilveksen etologiasta (käyttäytyminen). Sivuilla on myös ohjeita tilanteisiin jossa ilves liikkuu aitovierillä. Jos ilveksen käyttäytyminen herättää kysymyksiä, voit olla puhelimitse yhteydessä Ilveskeskuksen neuvontapalveluun. Ilveskeskus toimii myös riippumattomana ilveshavaintojen kerääjänä ja sen havaintopalveluun voit ilmoittaa oman havaintosi ilveksestä. Sivuilla on lisäksi tietoa Ilveskeskuksen tekemästä tutkimuksesta sekä ympäristökasvatuksesta.

Ilveksen elämästä kertomiseen Ilveskeskus käyttää luentoja, jotka avaavat ilvesten etologiaa laajasti. Luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä kaiken elämän kannalta, kertovat luentojen lisäksi Ilveskeskuksen ainutlaatuiset LynxGong -gongikonsertit.Ilveshavainnot voit ilmoittaa päivisin klo. 9-21. numeroon 0440 883 233 tai sähköpostilla info.ilveskeskus(a)gmail.com.


Luentoja – Oppitunteja – LynxGong -konsertteja

”Ilveksen etologiaa” luento avaa kuulijoille ilveksen käyttäytymisen taustalla olevia reaktiokytköksiä sekä lajin ja yksilön ”toimintatapoja”. Sopii tilaisuuksiin, tapahtumiin sekä ilveksen käyttäytymisestä kiinnostuneille ryhmille ja kouluihin.

”LynxGong”  Yli kymmenen vuotta monimuotoisia äänikudoksia villistä luonnosta.

Laajemmat kuvaukset luennoista ja esityksistä löydät ilvesohjelmat -sivulta.

”1994 ~ Ilvesten kanssa symbioosissa ~ 2018”