Ilveskeskus

Ilveskeskus on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka tehtävänä on tuottaa sekä jakaa objektiivista tutkimukseen perustuvaa tietoa Ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä ja elämästä.

Ilveskeskuksen sivuilta löydän tietoa ilveksen etologiasta (käyttäytyminen). Sivuilla on myös ohjeita tilanteisiin jossa ilves liikkuu aitovierillä. Jos ilveksen käyttäytyminen herättää kysymyksiä, voit silloin olla puhelimitse yhteydessä Ilveskeskuksen neuvontapalveluun. Ilveskeskuksella toimii myös riippumaton ilveshavaintojen kirjaamispalvelu, jonne voit ilmoittaa oman havaintosi ilveksestä. Sivuilla on lisäksi tietoa Ilveskeskuksen tekemästä tutkimuksesta sekä ympäristökasvatuksesta. Ilveskeskuksen monimuotoiset äänitarinat antavat puolestaan kosketuksia llvesten elämään, äänikudosten ja luonnosta kumpuavan intention sekä rytmien kautta.

”Mitä enemmän ilves on elämästään minulle näyttänyt, sitä paremmin ymmärrän, miten vähän tiedän sen elämästä”

Kuvan tutkimustilanteessa ilves tekee valintaa hajun perusteella.

”1994 ~ Ilvesten kanssa symbioosissa ~ 2018”