Ilveskeskus

Ilveskeskus on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon toimija, jonka tehtävänä on tuottaa sekä jakaa objektiivista tutkimukseen perustuvaa tietoa Ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymisestä ja elämästä.

Ilveskeskuksen sivuilta löydän tietoa ilveksen etologiasta (käyttäytyminen). Sivuilla on myös ohjeita tilanteisiin jossa ilves liikkuu aitovierillä. Jos ilveksen käyttäytyminen herättää kysymyksiä, voit olla puhelimitse yhteydessä Ilveskeskuksen neuvontapalveluun. Ilveskeskus toimii myös riippumattomana ilveshavaintojen kerääjänä ja sen havaintopalveluun voit ilmoittaa oman havaintosi ilveksestä. Sivuilla on lisäksi tietoa Ilveskeskuksen tekemästä tutkimuksesta sekä ympäristökasvatuksesta.

Ilveksen elämästä kertomiseen Ilveskeskus käyttää luentoja, jotka avaavat ilvesten etologiaa laajasti. Luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä kaiken elämän kannalta, kertovat puolestaan Ilveskeskuksen LynxGong -gongikonsertit sekä äänitarinat. Esitysten intentio kumpuaa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Luentoja ja oppitunteja

”Ilveksen etologiaa” luento avaa kuulijoille ilveksen käyttäytymisen taustalla olevia reaktiokytköksiä sekä lajin ja yksilön ”toimintatapoja”. Sopii tilaisuuksiin, tapahtumiin sekä ilveksen käyttäytymisestä kiinnostuneille ryhmille ja kouluihin. Katso lisää luennosta Ilvesluennot -sivulta.

Ainutlaatuisia ”LynxGong” äänitarinoita ja gongikonsertteja

”LynxGong”  ohjelmat ovat Ilveskeskuksen tuottamia ainutlaatuisia äänitarinoita sekä gongikonsertteja. Ohjelmien intentio kumpuaa luonnon monimuotoisuudesta, villin metsän äänikudoksista, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä symbioosista – metamorfoosista. Ohjelmat tuovat kuulijoille kaikuja ilvesten metsästä, rytmejä sadunhohtoisista sammalikoista, kosketuksia korpien kätköistä. Katso lisää LynxGong -sivulta.

”Jo 10 vuotta äänikudoksia sekä rytmejä kaikkien elämänmuotojen puolesta”

”1994 ~ Ilvesten kanssa symbioosissa ~ 2018”